Projekt wsparcia mediów lokalnych w Kirgistanie

Rozpoczęliśmy kolejny projekt wsparcia lokalnych mediów w Kirgistanie. W ramach projektu został zaplanowany konkurs mini-grantów oraz wsparcie eksperckie w postaci kilkudniowych indywidualnych konsultacji w redakcjach wybranych lokalnych gazet, stron internetowych, radia, telewizji.

W zależności od potrzeb, w ramach konsultacji będą organizowane: szkolenia dla dziennikarzy, wypracowywanie mini-biznesplanów, konsultowanie sposobów zarządzania zespołem, pracy z reklamodawcami oraz inne tematy zgłoszone przez media. Konsultacje będą prowadzone przez polskich i kirgiskich ekspertów.

Termin realizacji projektu: październik 2014 r. – lipiec 2015 r.

Projekt finansowany jest przez National Endowment for Democracy. ned