Ukraińscy dziennikarze wobec zbliżających się wyborów parlamentarnych

W dniach 22-25 września 2014 r. w Czernihowie odbyły się czterodniowe warsztaty dla dziennikarzy i redaktorów lokalnych mediów ze wszystkich regionów Ukrainy dotyczące nadchodzących wyborów parlamentarnych. Były one zorganizowane przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne w ramach projektu „Media regionalne na Ukrainie dla wolnych i uczciwych wyborów”.

1 Czernihów, 2014 r. Polowanie na dobre tematy - zadanie praktyczne przed wyborami parlamentarnymiW związku z trudną sytuacją w kraju ukraińscy dziennikarze z lokalnych gazet muszą w krótkim czasie nauczyć się skuteczności w przekazywaniu informacji i pełnienia wielu funkcji jednocześnie. Dziennikarze muszą świetnie orientować się w uregulowaniach prawnych dotyczących wyborów i mediów,  prowadzić na łamach gazet debaty na temat nadchodzących wyborów parlamentarnych, kształtu przyszłych reform, profesjonalnie opisywać rozwój wydarzeń w regionach wschodnich, służyć pomocą w zrozumieniu natury zachodzących na Wschodzie zmian  i umiejętnie opierać się rosyjskim atakom medialnym.

Cel warsztatów – wsparcie dziennikarzy w śledzeniu kampanii wyborczej i poznanie sposobów przekazywania informacji za pomocą zaawansowanych środków komunikacji (środki wizualne, fotografia, infografika itp.), gdyż taki przekaz jest ciekawszy i bardziej zrozumiały dla czytelnika.

Podczas warsztatów ukraińscy i polscy trenerzy pracowali z 25 przedstawicielami gazet, stron internetowych, radia i telewizji i omawiali następujące zagadnienia:

  • nowa ordynacja wyborcza; agitacja a informacja; lokalizacja kampanii; oskarżenia pod adresem mass mediów i skargi złożone przez same mass media; prawa mediów podczas wyborów i ochrona praw mediów podczas wyborów;
  • wyzwania, jakim będą musiały stawić czoła dziennikarze podczas wyborów parlamentarnych 2014 r.;
  • sposoby tworzenia profesjonalnych gazet – także w trudnych warunkach.