Dobre praktyki polskich gmin – wzorem dla gości z Azji

W dniach 21–29 września odbyła się wizyta studyjna, w której wzięli udział przedstawiciele komitetów wodnych oraz organizacji partnerskiej, z którymi pracujemy już od kilku lat.

36. Przy tamie wykorzystywanej dla spi_trzania wody dla elektrowni wodnej. Poniatowo.Podczas kilkudniowego objazdu pokazaliśmy naszym Gościom, jak funkcjonuje w Polsce samorząd lokalny, jak na poziomie gminy wiejskiej realizowane jest zadanie dostarczania wody i dostępu do kanalizacji mieszkańców oraz, co bardzo ważne, jak funkcjonują instrumenty konsultacyjne we wsi. Nasza grupa podczas wizyt w poszczególnych gminach miała okazję zobaczyć także inne sfery działalności władz lokalnych – realizowane projekty na rzecz poprawy warunków edukacji, rozwoju kulturowego, inwestycje sportowe.

Pierwszy dzień wizyty był poświęcony w dużej mierze wprowadzeniu naszych Gości w tematykę funkcjonowania samorządu lokalnego w Polsce oraz instrumentów konsultacyjnych.

Podczas spotkania z Prezes Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza Grażyną Jałgos-Dębską grupa poznała strukturę samorządu terytorialnego i organów samorządowych, zadania poszczególnych jednostek samorządowych (z naciskiem na gminę wiejską), tworzenie lokalnego budżetu, rozwiązania prawne i praktyczne zarządzania strukturą wodną.

W Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” spotkaliśmy się z Ewą Stokłuską, która opowiedziała o istocie partycypacji, mechanizmach konsultacyjnych w polskich gminach, sposobach włączania mieszkańców w procesy decyzyjne. Tego dnia spotkaliśmy się także w Fundacji Wspomagania Wsi, która w latach 90-tych w Polsce wspierała komitety społeczne w ich działaniach na rzecz poprawy dostępu do wody.

W kolejnych dniach odwiedziliśmy cztery gminy: Morawicę, Bieliny, Rudą-Hutę oraz Długosiodło. Podczas wizyt w gminach zostały nam zaprezentowane rezultaty zrealizowanych projektów infrastrukturalnych. Nasza grupa miała możliwość zobaczenia na miejscu ujęć wody, oczyszczalni ścieków, a także innowacyjnych rozwiązań, jak pompy ciepła służące do ogrzewania budynków, kolektory słoneczne do ogrzewania wody, baterie fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej oraz przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków.

Goście usłyszeli także o praktycznym wymiarze mechanizmów konsultacyjnych: poznali funkcjonowanie funduszy sołeckich, przeprowadzanie ankietowania w sprawie projektów inwestycyjnych wśród mieszkańców, organizacji zebrań wiejskich.

Poza głównym – „wodnym” tematem naszego objazdu, przedstawiciele samorządów zaprezentowali nam całe spektrum funkcjonowania gminy. Mieliśmy możliwość odwiedzenia i zobaczenia lokalnych szkół, przedszkoli (w tym także prowadzonych przez stowarzyszenia rodziców), hal sportowych, inwestycji wykorzystujących miejscowe tradycje i walory turystyczne, a wpływających na rozwój gminy, jak np. osada średniowieczna w Bielinach, imprezy organizowane wokół 1000-letniego dębu Bolko w Rudej-Hucie.

Przedostatniego dnia spotkaliśmy się z p. Krzysztofem Lenartem z Fundacji Wspomagania Wsi, który zabrał nas do małej elektrowni wodnej w Poniatowie. Na miejscu grupa miała możliwość zapoznania się ze wszystkimi szczegółami technicznymi związanymi z budową i funkcjonowaniem elektrowni. Zastanawialiśmy się wspólnie, na ile możliwa byłaby budowa podobnych elektrowni w miejscowościach, gdzie działają nasze partnerskie komitety wodne.

Podczas spotkań nasi Goście zadawali samorządowcom bardzo dużo pytań o praktyczne rozwiązania w zarządzaniu infrastrukturą wodną, wysokość opłat za wodę i problemy z ich zborem. Szczególną uwagę zwrócili na innowacyjne rozwiązania w zakresie dostarczania i oczyszczania wody oraz alternatywne źródła energii. Jak podkreślali uczestnicy, z perspektywy problemów z jakimi borykają się oba kraje – ograniczony dostęp do wody (przy jednoczesnym wysokim poziomie źródeł), częste braki w dostarczaniu elektryczności, brak systemów oczyszczania ścieków – innowacyjne rozwiązania, które dodatkowo oszczędzają zarówno środowisko, jak też finanse mogą być dla nich bardzo dobrym rozwiązaniem.

Podczas podsumowania wizyty wspólnie omówiliśmy, jakie rozwiązania na dzień dzisiejszy każdy z uczestników mógłby zastosować w pracy swojego komitetu wodnego. Duża część idei dotyczyła wprowadzenia tam, gdzie to możliwe, liczników na wodę, z wcześniejszą organizacją kampanii informacyjnych oraz konsultacji wśród mieszkańców wsi, organizacji wśród mieszkańców grup wokół komitetów wodnych, które wspierałyby komitety w ich działalności, przede wszystkim w kampanii informacyjnej wśród mieszkańców.

Relacje z naszych odwiedzin w gminach pojawiły się także na stronach samorządów w Morawicy i Bielinach.

 

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach Programu „Przemiany w regionie – RITA” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.image001

 

 

Zdjęcia: A. Makowska