Wizyta studyjna przedstawicieli mołdawskich NGO-sów we Lwowie

W dniach 17-24 lipca 2014 roku w ramach projektu odbyła się wizyta przedstawicieli mołdawskich organizacji pozarządowych we Lwowie.

O ile w czasie poprzednich wizyt na Ukrainie staraliśmy się zaprezentować szeroki wachlarz działalności ukraińskich organizacji pozarządowych (programy i metody ich działalności, rzeczywistą sytuację trzeciego sektora na Ukrainie, standardy działalności ukraińskich NGO-sów). to w czasie tej wizyty pokazaliśmy, w jaki sposób organizacje pozarządowe mogą współuczestniczyć w tworzeniu pozytywnego wizerunku turystyki lokalnej – na przykładzie działalności sekcji historycznej organizacji pozarządowej”Stowarzyszenie Lwa” («Товарищество Льва»).

W poprzednim projekcie poruszaliśmy już temat turystyki lokalnej, ale teraz pojawiła się realna możliwość zademonstrowania go w praktyce. Doświadczenie Stowarzyszenia Lwa jest bardzo interesujące i unikalne, jeśli chodzi o Ukrainę.

W czasie wizyty główny akcent położono na zaznajomienie gości z działalnością organizacji pozarządowych, które nastawione są na rozwiązywanie problemów związanych z zachowaniem unikatowego dziedzictwa kulturalnego miasta.

We Lwowie odbyły się spotkania w siedzibie „Towarzystwa ochrony zabytków historycznych i kulturalnych”, Stowarzyszenia Lwa, z przedstawicielami inicjatyw społecznych: «Как мы спасали Меркурия», «Дайте пройти».

Goście zaznajomili się także z pracą Departamentu Partnerstwa Społecznego Rady Miasta Lwowa, która wspiera organizacje pozarządowe w różnych sferach działalności; to wsparcie ma nie tylko finansowy, ale też organizacyjno-techniczny charakter.

Interesujące było spotkanie w Centrum Informacji Turystycznej, które odgrywa ważną rolę w budowaniu wizerunku turystycznego miasta.

Bardzo pouczającymi były też spotkania z przedstawicielami Zarządu Turystyki Rady Miasta Lwowa, przedstawicielami sfer biznesu, a także wymiana doświadczeń w zakresie trójstronnego partnerstwa NGO-sów, sfer biznesu i samorządów lokalnych w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony dziedzictwa kulturalnego i rozwoju lokalnej bazy turystycznej.

ned

Zapraszamy do galerii zdjęć.