Nabór dziennikarzy z Ukrainy na warsztaty

Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne ogłasza nabór dziennikarzy i redaktorów lokalnych mediów ze wszystkich regionów Ukrainy na czterodniowe warsztaty dotyczące nadchodzących wyborów parlamentarnych, organizowane w ramach projektu „Media regionalne na Ukrainie dla wolnych i uczciwych wyborów”.


Warsztaty odbędą się w dniach 22-25 września 2014 r. w Czernihowie.

W związku z trudną sytuacją w kraju ukraińscy dziennikarze z lokalnych gazet muszą w krótkim czasie nauczyć się skuteczności w przekazywaniu informacji i pełnienia wielu funkcji jednocześnie. Dziennikarze muszą świetnie orientować się w uregulowaniach prawnych dotyczących wyborów i mediów,  prowadzić na łamach gazet debaty na temat nadchodzących wyborów parlamentarnych, kształtu przyszłych reform, profesjonalnie opisywać rozwój wydarzeń w regionach wschodnich, służyć pomocą w zrozumieniu natury zachodzących na Wschodzie zmian  i umiejętnie opierać się rosyjskim atakom medialnym.

Celem warsztatów jest wsparcie dziennikarzy w śledzeniu kampanii wyborczej i poznanie sposobów przekazywania informacji za pomocą zaawansowanych środków komunikacji (środki wizualne, fotografia, infografika itp.), gdyż taki przekaz jest ciekawszy i bardziej zrozumiały dla czytelnika.

Podczas warsztatów polscy trenerzy będą omawiać następujące zagadnienia:
• Nowa ordynacja wyborcza; agitacja a informacja; lokalizacja kampanii; oskarżenia pod adresem mass mediów i skargi złożone przez same mass media; prawa mediów podczas wyborów i ochrona praw mediów podczas wyborów;
• Wyzwania, jakim będą musiały stawić czoła dziennikarze podczas wyborów parlamentarnych 2014 r.;
• Sposoby tworzenia profesjonalnych gazet – także w trudnych warunkach.

Projekt jest przeznaczony dla 30 przedstawicieli gazet, stron internetowych, radia i telewizji. Zgłoszenia są przyjmowane do 1 września 2014 roku.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie Gromadskiego Prostira.

Kontakt w Polsce:
Wika Solonicyna, wsolonicyna@eedc.org.pl, tel. +48797703039

Kontakt na Ukrainie:

Victoria Gogol, ahalar@gmail.com, tel. (0462) 934444
Wsparcie logistyczne na Ukrainie – Centrum AHALAR.