Wspólne warsztaty dla przedstawicieli mass mediów z północnej Mołdawii i zachodniej Ukrainy

W dniach 7-8 czerwca 2014 r. we Lwowie w ramach projektu odbyły się wspólne warsztaty dla przedstawicieli środków masowego przekazu z północnej Mołdawii i zachodniej Ukrainy ze sposobów prezentowania w prasie rozwiązań problemów społecznych i form działalności NGO-sów.

W czasie szkolenia udało się nawiązać robocze kontakty pomiędzy dziennikarzami północnej Mołdawii i zachodniej Ukrainy, a także wymienić doświadczenia w zakresie prezentowania w prasie konkretnych rozwiązań problemów społecznych lokalnych społeczności i zakresu działalności NGO-sów. W warsztatach wzięło udział 12 osób.

Ze strony mołdawskiej w szkoleniu wzięli udział dziennikarze reprezentujący Stowarzyszenie Niezależnej Prasy Mołdawii (API), z którym Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne współpracowało w zeszłym roku przy realizacji projektu mającego na celu podniesienie profesjonalnych kwalifikacji mołdawskich dziennikarzy.

W szkoleniu uczestniczyli także przedstawiciele mołdawskich NGO-sów z Naddniestrza, którzy mają doświadczenie w efektywnej współpracy z prasą.

Mołdawscy uczestnicy powołali się na ciekawy przykład gazety „СП” (Bielce), która co miesiąc publikuje relację z działalności jednej z wiodących organizacji pozarządowych w mieście – pisząc o jej osiągnięciach, problemach, z jakimi się boryka, metodach działalności.

Ze strony ukraińskiej w szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Centrum Badań Informatycznych „Meridian” ze Lwowa, których interesuje kwestia współdziałania mediów z różnymi grupami społecznymi. A także przedstawiciele lwowskich organizacji pozarządowych, którzy mają duże doświadczenie we współpracy z prasą: przedstawiciele NGO „Samopomoc” (stała współpraca z klientami poprzez własny program informacyjny na kilku regionalnych kanałach telewizyjnych) oraz Stowarzyszenie Lwa (efektywna współpraca z prasą i klientami organizacji poprzez działalność krajoznawczą).

Bardzo ciekawa był prezentacja działalności NGO „Unikalny Kraj” (Żmerynka, rejon winnicki), w której przedstawiono możliwości organizacji pozarządowej w zakresie współpracy z klientami i mieszkańcami miejscowej społeczności poprzez wykorzystanie takich technologii jak radio internetowe i telewizja internetowa. Ten instrument jest atrakcyjny ze względu na swój szeroki zasięg i dostępność dla praktycznie każdej organizacji pozarządowej, ze względu na niskie koszty.

Na warsztatach było przedstawione także inne stosunkowo proste i dostępne narzędzie przekazywania informacji o działalności NGO-sów – sieci społecznościowe.

Spotkanie miało na celu bezpośrednią wymianę doświadczeń i nawiązanie roboczych kontaktów, ale także zwrócenie większej uwagi mołdawskich środków masowego przekazu na efekty pracy organizacji pozarządowych. To swoista promocja ich działalności, a w perspektywie – próba wciągnięcia za pośrednictwem mass mediów większej grupy osób w działalność NGO-sów w Mołdawii i na Ukrainie.