Wizyta przedstawicieli mołdawskich NGO-sów w Polsce i na Ukrainie

W ramach realizacji projektu w dniach 17-25 maja 2014 r. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli mołdawskich NGO-sów w Polsce i na Ukrainie.

W czasie przygotowań do wizyty mołdawskich przedstawicieli trzeciego sektora postawiliśmy sobie kilka celów:

  •   zaprezentowanie, w jaki sposób funkcjonuje polski trzeci sektor (zaznajomienie uczestników z regulacjami prawnymi dotyczącymi działalności polskiego trzeciego sektora, m. in. z ustawą o wolontariacie, ustawą o pożytku publicznym, mechanizmem działania ustawy o 1% podatku, z historią kształtowania się trzeciego sektora w Polsce i tendencjami jego rozwoju oraz przeszkodami, jakie napotyka; omówienie jego silnych i słabych stron oraz dotychczasowych osiągnięć);
  • przedstawienie wyczerpującej informacji o współdziałaniu polskiego trzeciego sektora z organami władzy (na czym polega współpraca NGO-sów z samorządami, jakie są formy współpracy: wsparcie konsultacyjne, wsparcie finansowe);
  • zaznajomienie uczestników wizyty z formami działalności polskiego trzeciego sektora;
  • umożliwienie uczestnikom wizyty poznania bardzo konkretnych form działalności tych organizacji, które są nastawione na rozwiązywanie określonych problemów społecznych.

 

W Polsce wizyta przebiegała w województwie lubelskim (Lublin i Zamość).

 

Spotkanie w Zamojskim Forum Inicjatyw Społecznych_tekstW czasie wizyty uczestnicy odwiedzili następujące organizacje: Stowarzyszenie  Homo Faber, „Klanza”, Fundację Aktywności Obywatelskiej, organizację pozarządową „Progres”, Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu oraz Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych, Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo, Fundację Inicjatyw Menedżerskich; byli też w Radzie Miasta Lublin. Goście mogli poznać metody działań nie tylko zarejestrowanych organizacji społecznych, ale także działających na rzecz pożytku publicznego grup inicjatywnych.


Na Ukrainie wizyta odbyła się we Lwowie.

Wybór na to miasto padł z paru powodów. Przede wszystkim dlatego, że we Lwowie wypracowano sprawdzony system współpracy między organami władz samorządowych i organizacjami pozarządowymi. Dla Mołdawii to wciąż jeden z ważniejszych problemów.

Spotkanie w Radie Miasta Lwowa_tekstOprócz tego lwowskie organizacje pozarządowe mają w swoim dorobku ciekawe formy pracy, które, jak pokazał wstępny projekt, mogą być bardzo przydatne dla mołdawskich partnerów (turystyka osób niepełnosprawnych, działalność organizacji pozarządowych  w sferze edukacji, samofinansująca działalność organizacji ekologicznych, działalność organizacji o profilu społecznym). Uczestnicy wizyty odwiedzili Instytut Technologii Politycznych, „Zachidnoukrainskij Resursnij Centr”, Zielony Krzyż, Stowarzyszenie Lwa, „Samopomoc”, Stowarzyszenie pomocy wzajemnej „Oselia”, Radę Miasta Lwowa.

 

 

Bez wątpienia, jednym z ważniejszych osiągnięć wizyty było nawiązanie bezpośrednich kontaktów między mołdawskimi, polskimi i ukraińskimi organizacjami pozarządowymi. Owocem spotkania było nakreślenie planów projektów umożliwiających przeniesienie interesujących doświadczeń danego kraju na obcy grunt.