Wizyta przedstawicieli mołdawskich NGO-sów w Łucku

W dniach 19-25 maja 2014 roku  w ramach projektu odbyła się wizyta przedstawicieli mołdawskich organizacji pozarządowych w Łucku.

SAMSUNG DIGITAL CAMERAO ile w poprzednich komponentach projektu (przeprowadzenie seminariów, warsztatów) próbowaliśmy zademonstrować przedstawicielom mołdawskiego trzeciego sektora najlepsze schematy działalności polskich i ukraińskich NGO-sów, to w czasie tych wizyt naszym głównym celem było umożliwienie przedstawicielom organizacji pozarządowych z Mołdawii zetknięcia się z rzeczywistą kondycją ukraińskiego trzeciego sektora i poznanie standardów jego działań w praktyce. Wizyta miała przyczynić się do nawiązania wzajemnych relacji między ukraińskimi i mołdawskimi NGO-sami.

W czasie wizyty główny nacisk położono na zaznajomienie z działalnością organizacji pozarządowych, które zajmują się rozwiązywaniem konkretnych problemów społeczności lokalnych.

W Łucku główny akcent położono na poznanie działalności organów samorządowych Ukrainy (na przykładzie Rady Miasta Łucka) i organizacji pozarządowych – tych, które ściśle współpracują z samorządem lokalnym (był to przykład łuckiej Fundacji Rozwoju Lokalnego, której przedstawiciele brali aktywny udział także w poprzednich komponentach projektu).

Goście odwiedzili Radę Miasta Łucka, Centrum Usług Administracyjnych, Departament Polityki Społecznej. Wyróżnikiem tej ostatniej organizacji jest to, że realizuje ona projekty transgraniczne z Polską i Białorusią. Uczestnicy wizyty mogli szczegółowo poznać i wziąć udział w realizacji jednego z takich projektów pt. „Świat Pogranicza” („Мир Пограничья”).

Ponadto odbyły się spotkania w siedzibach organizacji pozarządowych: „Platforma Młodzieżowa”, w Fundacji Inicjatyw Regionalnych, w NGO „StenDal” („СтенДаль”), w siedzibie Studenckiej Rady Wołyńskiego Uniwersytetu Państwowego. Bardzo interesujące było spotkanie w wołyńskim Klubie Prasowym, gdzie goście z Mołdawii mogli podzielić się swoimi wrażeniami nt. ukraińskiego trzeciego sektora i porozmawiać o perspektywach współpracy pomiędzy mołdawskimi i ukraińskimi NGO-sami.  Równie interesująca była wizyta w Euroklubie „EuroZoria” („ЕвроЗоря”), którego doświadczenie może być bardzo przydatne w Mołdawii.