Wizyta przedstawicieli mołdawskich NGO-sów w Polsce i na Ukrainie

W dniach 17-25 maja 2014 roku w ramach realizacji mołdawskiego projektu odbędzie się wizyta studyjna przedstawicieli mołdawskich NGO-sów w Polsce i na Ukrainie.

W Polsce wizyta odbędzie się w województwie lubelskim (Lublin i Zamość).

Podczas przygotowań do wizyty mołdawskich przedstawicieli trzeciego sektora postawiliśmy sobie kilka celów:
– zaprezentowanie, w jaki sposób funkcjonuje polski trzeci sektor (zaznajomienie uczestników z regulacjami prawnymi, które dotyczą działalności polskiego trzeciego sektora, m. in. z ustawą o wolontariacie, ustawą o pożytku publicznym, mechanizmem działania ustawy o 1% podatku, z historią kształtowania się trzeciego sektora w Polsce, obecnymi tendencjami jego rozwoju, ale też problemami, jakie napotyka, przedstawienie jego silnych i słabych stron oraz dotychczasowych osiągnięć);

– przedstawienie wyczerpującej informacji o współdziałaniu polskiego trzeciego sektora z organami władzy (na czym polega współpraca NGO-sów z samorządami, formy współpracy: konsultacyjne, finansowe);

– zaznajomienie uczestników wizyty z formami działalności polskiego trzeciego sektora;

– umożliwienie uczestnikom wizyty zaznajomienie się z bardzo konkretnymi formami działalności organizacji, które są nastawione na rozwiązywanie określonych problemów socjalnych.

Projekt jest finansowany przez National Endowment for Democracy ned