Rusza nowa inicjatywa: Koło Aktywności Polska&Ukraina

Dnia 15 maja 2014 r. w ramach projektu Media regionalne na Ukrainie dla wolnych i sprawiedliwych wyborów” ruszyła nowa inicjatywa: Koło Aktywności Polska&Ukraina.

PL-UAKoło ma na celu kształtowanie wspólnej dla obu krajów przestrzeni działań, przekazywanie wiedzy i doświadczeń; ma stworzyć pole dla skutecznej komunikacji, gdzie Ukraina i Polska będą mogły wymieniać się na bieżąco interesującymi informacjami, a tym samym umacniać dobrosąsiedzkie kontakty.

Zakres tematyczny Koła:

  • Ukraina po Majdanie… – realizacja wartości i ideałów Majdanu w praktyce;
  • dzielenie się wiedzą na temat najlepszych praktyk, inicjatyw, innowacji społecznych w Polsce i na Ukrainie;
  • możliwości edukacyjne i rozwojowe (szkolenia, staże, podróże, warsztaty, wizyty studyjne);
  • opinie i reportaże (zdjęcia/wideo) o ciekawych grupach, inicjatywach i wydarzeniach;
  • wywiady/komentarze ekspertów;
  • storytelling o działalności polsko-ukraińskiej;
  • nawiązanie kontaktów (poszukiwanie partnerów, wolontariuszy, pomocne wskazówki itp.).

Kołem Aktywności Polska&Ukraina opiekuje się Grupa Inicjatywna, złożona z polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych:

– Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne (Warszawa)
– Centrum informacyjno-analityczne „Przestrzeń Publiczna” (Kijów)
– Centrum Ahalar (Czernihów)
– Komitet Wyborców Ukrainy (Donieck)
– Sieć „Inicjatywy Publiczne” (Ukraina)

Zapraszamy do włączenia się w działania Koła, przedstawiania ciekawych i niezwykłych – z punktu widzenia obu krajów  – inicjatyw, do wymiany myśli i komentarzy!

stopka polska