Reaktywacja idei samorządności na Ukrainie

W latach 2005-2009, w ramach dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i we współpracy z NARDA (Krajowym Stowarzyszeniem Agencji Rozwoju Regionalnego), Stowarzyszenie realizowało projekty promujące reformę administracji terytorialnej na Ukrainie. Potem zaniechano wdrożenia reformy, jednak wypracowane wówczas wytyczne są przydatne dzisiaj. 

Promocja reformy terytorialnej w regionach Ukrainy opierała się na polskich doświadczeniach reformy administracyjnej i przystosowaniu administracji terytorialnej do standardów UE. Powołano grupę ekspertów ukraińskich i polskich stanowiących o zawartości programowej seminariów i wizyt studyjnych oraz konsultujących; odbyły się seminaria dla pracowników Agencji Rozwoju Regionalnego, przedstawicieli obwodowej i rejonowej administracji oraz regionalnych dziennikarzy oraz wizyty studyjne przedstawicieli władz lokalnych Ukrainy w Polsce, podczas których przekazano szczegółową wiedzę nt. doświadczeń reformy terytorialnej w Polsce.

W ramach projektu zaoferowano także wsparcie eksperckie w przygotowaniu prawnych i społecznych podstaw dla reformy samorządowo-terytorialnej w Ukrainie: polsko-ukraińskie Forum Ekspertów ds. Reformy Samorządowej.  Eksperci z Ukrainy gościli w Warszawie, a polscy – w Kijowie; odbyły się spotkania na temat problematyki ukraińskiej reformy, prezentacje analiz i rekomendacji, spotkania w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Sekretariacie Prezydenta Ukrainy, Komisji Parlamentarnej ds. Reformy; przygotowano także ekspertyzy dotyczące ukraińskich projektów ustaw.

Poprosiliśmy Anatolija Tkaczuka, ówczesnego wiceministra, a obecnie członka Grupy Roboczej ds. Reformy Samorządowej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Ukrainy o wypowiedź na temat obecnych prac nad reformą samorządową na Ukrainie i wykorzystania przy jej opracowywaniu mechanizmów wypracowanych podczas realizacji wspólnych projektów sprzed lat.

 

20140424_Interview with Anatolij Tkaczuk from EEDC on Vimeo.