Wizyta studyjna przedstawicieli mołdawskiego trzeciego sektora na Ukrainie

W ramach projektu w dniach 7-18 kwietnia 2014 roku odbyły się wizyty studyjne przedstawicieli mołdawskich organizacji pozarządowych na Ukrainie (we Lwowie i Winnicy).

O ile w poprzednich komponentach projektu (seminaria, warsztaty) staraliśmy się  przybliżyć przedstawicielom mołdawskiego trzeciego sektora najlepsze modele działalności polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych, to tym razem naszym głównym zadaniem było przedstawienie realnej sytuacji  trzeciego sektora na Ukrainie, poznanie standardów i metodyki jego działań w praktyce.

Doświadczenie ukraińskiego trzeciego sektora może być inspirujące dla mołdawskich działaczy – sprzyja temu sąsiedztwo geograficzne, brak barier wizowych, często także brak także bariery językowej. Dla nas te wizyty miały stać się mechanizmem, umożliwiającym nawiązanie relacji między ukraińskimi i mołdawskimi organizacjami pozarządowymi.

W czasie wizyt studyjnych akcent położono na zaznajomienie z działalnością organizacji pozarządowych, które zajmują się rozwiązywaniem konkretnych problemów społeczności na poziomie lokalnym.

We Lwowie miało miejsce spotkanie w siedzibie organizacji „Samopomoc” (Самопомич), której przedstawiciele brali aktywny udział także w poprzednich komponentach projektu. Organizacja charakteryzuje się tym, że działa głównie dzięki wsparciu społeczności lokalnej, a nie struktur międzynarodowych. Model działalności „Samopomocy” może służyć za wzór dla Mołdawii, w której ciągle poważnym problemem jest brak koordynacji działań organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych.

W Winnicy goście poznawali działalność organizacji pozarządowej „Nasze Podole” (Наше Подилля), która zajmuje się rozwiązywaniem (lub inicjowaniem rozwiązań) problemów komunalne w mieście.

Odbyły się też spotkania z organizacjami „Podolska Społeczność” (Подильська Громада), „Harmonia” (Гармония). Bardzo ciekawe było spotkanie w studiu lokalnego radia, gdzie goście z Mołdawii mogli podzielić się swoimi wrażeniami na temat działalności ukraińskiego trzeciego sektora i perspektyw współpracy między mołdawskimi i ukraińskimi działaczami pozarządowymi.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

ned