Wizyta studyjna przedstawicieli ukraińskich NGO-sów w Mołdawii

W dniach 9-15 marca 2014 r., w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału NGO w Mołdawii”, odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli ukraińskich organizacji pozarządowych w Mołdawii.

DSC_0023O ile pierwszy etap projektu (seminaria, warsztaty) polegał na przekazaniu przedstawicielom mołdawskiego trzeciego sektora dobrych praktyk działalności polskich i ukraińskich NGO, to wizyta studyjna ukraińskich organizacji pozarządowych służyła pokazaniu kondycji trzeciego sektora w Mołdawii oraz poznanie standardów i metodyki jego działań w praktyce.

Zarówno ukraińskie,  jak i mołdawskie organizacje pozarządowe zainteresowane są wzajemną współpracą, czemu sprzyjają też uwarunkowania organizacyjne – bliskość geograficzna obu państw, brak bariery wizowej, a w wielu przypadkach – również językowej. Wizyta studyjna stanowiła więc ważny krok na drodze zacieśniania znajomości między organizacjami z obu krajów – spotkania umożliwiły wstępne określenie przestrzeni do współpracy.

Wizyta przedstawicieli ukraińskich organizacji pozarządowych w północnej Mołdawii, przeprowadzona w poprzednim projekcie pokazała, że wzajemne wizyty przedstawicieli ngo wizyty są niemal niezbędne do nawiązywania współpracy między ukraińskimi i mołdawskimi organizacjami pozarządowymi.

W tej wizycie udział wzięli przedstawiciele NGO z obwodów winnickiego, wołyńskiego i lwowskiego, którzy reprezentowali szereg organizacji działających na rzecz społeczności lokalnych.

Z racji wysokiej reprezentacji w projekcie przedstawicieli organizacji pozarządowych z Bielc w czasie wizyty główny nacisk położono na przedstawienie ich działalności.  Wizyty odbyły się w:

  • „Centrum czasowego pobytu dzieci z grupy ryzyka” organizacji ” Moştenitorii”,
  • W punkcie prawniczym Uniwersytetu w Bielcach,
  • w redakcji gazety regionalnej „SP”,
  • w „Klubie twórców ludowych”,
  • w Radzie Miejskiej Bielc.

Było też szereg spotkań z organizacjami pozarządowymi z innych miejscowości, m. in. z Młodzieżowym Centrum „Pokolenie Trzeciego Tysiąclecia” w Faleşti, organizacjami pozarządowymi „Demos” i „Salve” w Edineţ.

Podczas wizyty oprócz nawiązania kontaktów uczestnicy wymieniali się doświadczeniami i analizowali możliwości wspólnej współpracy.

nedZapraszamy do galerii zdjęć.