Szkolenia dla przedstawicieli NGO-sów w Mołdawii

W ramach projektu „Wzmocnienie potencjału NGO w Mołdawii” w dniach 10-13 lutego 2014 roku w Bielcach przeprowadzono cykl szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z północnej Mołdawii.

NED_8721Odbyły się następujące warsztaty szkoleniowe:

1. Doświadczenie organizacji pozarządowej ze Lwowa „Samopomoc” – efektywna współpraca organizacji pozarządowych z władzą lokalną w sferze rozwiązywania problemów socjalnych miasta, dnia 13.02.2014;

2. Doświadczenie  Fundacji Rozwoju Lokalnego (Łuck) w organizacji Centrum Usług Municypalnych – innowacyjnego mechanizmu obsługi społeczności lokalnej, dnia 12.02.2014;

3. Wykorzystanie nowych technologii do przekazu informacji w celu zwiększenia efektywności działań organizacji pozarządowych – radio internetowe, telewizja internetowa (NGO „Unikalnaja strana”, Żmerynka), dnia 11.02.2014;

4. Działalność organizacji pozarządowych w sferze ekologii i ruchów ekologicznych na Ukrainie na przykładzie ekspedycji „Dniestr”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Lwa (Lwów, Ukraina), dnia 10.02.2014.

Wybór konkretnych organizacji pozarządowych i tematów szkoleń był ściśle związany z jednej strony z zapotrzebowaniem mołdawskiego trzeciego sektora, z drugiej strony – z charakterem już prowadzonej przez te organizacje działalności w celu zwiększenia jej efektywności.

Szkolenia pozwoliły mołdawskim organizacjom lepiej poznać szczegółową metodykę działań organizacji pozarządowych na Ukrainie. Na przykładzie wiodących ukraińskich organizacji pozarządowych zademonstrowano różne modele działań (to, jak one pracują, jak są odbierane na zewnątrz przez klientów, lokalnych partnerów, konkurencję, władze lokalne i centralne, ich zalety i wady).

Szkolenia były jednodniowe.
W każdym z nich brało udział od 20 do 30 uczestników, co świadczy o dużym zainteresowaniu daną tematyką. Poza uczestnikami z północnej Mołdawii w szkoleniach  brali udział przedstawiciele trzeciego sektora z Kiszyniowa, Ungeni, Cahul.

Naszym celem było umożliwienie bezpośredniej wymiany doświadczeń i nabycia praktycznych umiejętności przez przedstawicieli organizacji pozarządowych z Mołdawii i Ukrainy. Liczymy na to, że uczestnicy szkoleń wezmą teraz udział w stażach i wizytach studyjnych na Ukrainie, co umożliwi im pogłębienie wiedzy i umiejętności bezpośrednio w miejscu działalności ukraińskich NGO-sów.

Zapraszamy do galerii zdjęć ze szkoleń. ned