Sprawozdanie z realizacji projektu medialnego w Kirgistanie

[bscolumns class=”three_fifth lead-column”]

Od października 2013 r. do lipca 2014 r. realizowaliśmy kolejny projekt wsparcia mediów i dziennikarzy lokalnych w Kirgistanie. Tym razem pracowaliśmy nie tylko z gazetami lokalnymi, ale także z mediami elektronicznymi: lokalnymi stacjami telewizyjnymi i radiowymi oraz redakcjami stron internetowych.

Celem projektu było podniesienie poziomu zawodowego dziennikarzy lokalnych oraz wzmocnienie niepaństwowych mediów na lokalnych rynkach.

Do udziału w projekcie zostało wybranych 15 dziennikarzy współpracujących z lokalnymi mediami z Oszu, Isfany, Kyzyl Kiji, Dżalal-Abadu, Czatkalu, Karakołu, Dżumgalu i Narynu.

Tematem przewodnim działań był budżet lokalny. Projekt odpowiadał na ważną kwestię braku materiałów dziennikarskich w lokalnych mediach opisujących procesy planowania oraz realizacji budżetów lokalnych z perspektywy konkretnych problemów lokalnych.

W dużej mierze problem ten wynika z trudności samego tematu, nieumiejętności przekładania niezrozumiałych informacji liczbowych, zawartych w budżetach, na język codziennych problemów mieszkańców. Zwykle materiały o budżecie ograniczają się do przedruków tabel przekazywanych lokalnym mediom przez władze samorządowe; bez żadnych wyjaśnień i komentarzy nic one nie mówią przeciętnemu czytelnikowi.

W ramach projektu odbyły się trzy 4-dniowe seminaria, prowadzone przez lokalnych ekspertów i trenerów, podczas których dziennikarze uzyskali wiedzę na temat:

  • Planowanie budżetu lokalnego, źródła jego formowania (np. lokalnych podatków, dotacji z budżetu centralnego) oraz instytucji odpowiedzialnych za jego realizację;
  • Instrumenty monitorowania planowania i realizacji budżetu lokalnego;
  • Dostęp do informacji publicznej;
  • Jak czytać i interpretować budżet;
  • Jak w dostępny sposób przekazywać informacje o liczbach zawartych w budżetach;
  • Jak dane zawarte w budżecie lokalnym przekładać na codzienne problemy mieszkańców;
  • Jak wykorzystywać elementy infografiki w materiałach o budżecie lokalnym.

Dla uczestników szkoleń został założony blog, na którym publikowane były ich teksty oraz materiały ze szkoleń.

Spośród ponad 30 materiałów dziennikarskich stworzonych przez uczestników szkoleń, jury złożone z lokalnych ekspertów wybrało 4 dziennikarzy, którzy zostali nagrodzeni sprzętem elektronicznym w ramach naszego wewnętrznego konkursu dziennikarskiego.

Poza komponentem szkoleniowym w ramach projektu odbył się także konkurs małych grantów dla lokalnych mediów, połączony z indywidualnymi konsultacjami polskich ekspertów. W ramach konkursu 6 lokalnych redakcji: 3 strony www, 3 gazety oraz jedna tv, uzyskało wsparcie finansowe oraz eksperckie. Dzięki uzyskanym środkom oraz konsultacjom redakcje zmodernizowały swoje projekty, m. in. dostosowując swoje strony www do wszystkich urządzeń mobilnych, uwspółcześniając design, gazety poprawiły swój layout i design, rozszerzyły terytorium sprzedaży, zwiększyły nakład, zakupiły niezbędny sprzęt elektroniczny, zwiększyły udział tematyki lokalnej.

 

Termin realizacji: październik 2013 – lipiec 2014.

Projekt był finansowany przez National Endowment for Democracy.ned

 

 

[/bscolumns]

[bscolumns class=”two_fifth_last”] DZIAŁANIA PROJEKTOWE

  • Jak pisać o budżecie lokalnym? - Jak przekładać na dostępny dla czytelnika język liczb zawartych w budżecie? Jak dostrzec w nim informacje o codziennych problemach mieszkańców? Tego próbowali uczyć się nasi dziennikarze na czterodniowym treningu, zorganizowanym w Biszkeku w dniach 6-9 lutego 2014 r.
  • Liczbami o władzy - Uczenie się o procesach formowania budżetu lokalnego potrafi być żmudne i co tu kryć, dość nudne. Jednak bez choćby podstawowych informacji nie da się pisać dobrych tekstów o lokalnych pieniądzach.
  • Podsumowanie: Trening dla mediów lokalnych w Kirgistanie - W 2013 roku ramach projektu wsparcia mediów i dziennikarzy lokalnych został zorganizowany trzydniowy trening „Jak pisać o budżecie lokalnym. Część I”. W treningu wzięło udział ponad 20 dziennikarzy współpracujących z lokalnymi mediami: gazetami, stronami www, telewizjami i radiem, z Oszu, Isfany, Kyzyl Kiji, Dżalal-Abadu, Czatkalu, Karakołu, Dżumgalu i Narynu.
[/bscolumns]