Jak pisać o budżecie lokalnym?

Jak przekładać na dostępny dla czytelnika język liczb zawartych w budżecie? Jak dostrzec w nim informacje o codziennych problemach mieszkańców? Tego próbowali uczyć się nasi dziennikarze na czterodniowym treningu, zorganizowanym w Biszkeku w dniach 6-9 lutego 2014 r.

Asylbek Czekirow. Ekspert ds. samorz_du i bud_etu loklanego.Trening podzieliliśmy na dwie części. Pierwsze dwa dni, prowadzone przez lokalnych trenerów, poświęcone były szkoleniu stylu dziennikarskiego, w jakim powinno pisać się o finansach. Kolejne dwa – infografice, która może stać się pomocnym narzędziem dla dziennikarzy piszących o budżecie. Tę część szkolenia poprowadził polski trener od wielu lat współpracujący ze Stowarzyszeniem.

W rezultacie zajęć o stylu dziennikarskim, każdy z uczestników wyjechał ze szkolenia z opracowanym pomysłem na artykuł dotyczący lokalnych finansów. Uczestnicy pod kierunkiem trenerów wypracowali strukturę swojego przyszłego artykułu, określili jego temat, źródła informacji.

Część poświęcona infografice okazała się dość trudna. Wynikało to z mylnego pojmowania, czym jest infografika – większość uczestników sprowadzała ją jedynie do elementów czysto graficznych. Jednak dwa dni wytężonej pracy pozwoliły ostatecznie na zrozumienie, że same wykresy, liczby to tylko końcowy (i nie najważniejszy) element infografiki. Najważniejsza jest praca dziennikarska – wyjściowa idea, cel, zebranie danych, ich analiza, a dopiero na końcu ich ciekawe i czytelne przedstawienie.