Podsumowanie dotychczasowych działań w projekcie „Wzmocnienie profesjonalizmu trzeciego sektora w Mołdawii”

Projekt jest finansowany ze środków National Endowment for Democracy. ned

Czas realizacji projektu: 01.10.2013-31.08.2014 r.

Projekt ma charakter transgraniczny i jest realizowany we współpracy z mołdawską organizacją Moştenitorii z Bielc.

Czytaj dalej „Podsumowanie dotychczasowych działań w projekcie „Wzmocnienie profesjonalizmu trzeciego sektora w Mołdawii””