Jak polskie i ukraińskie NGO-sy wzmacniają potencjał trzeciego sektora w Mołdawii

[bscolumns class=”three_fifth lead-column”]

Celem projektu „Wzmocnienie potencjału mołdawskiego trzeciego sektora poprzez wymianę doświadczeń między wiodącymi organizacjami pozarządowymi z Ukrainy i Polski” jest przekazanie mołdawskim NGO-som standardów kierowania lokalnymi inicjatywami w oparciu o doświadczenia i metodykę działań polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych.

Dodatkowo naszym zadaniem jest stymulacja współpracy transgranicznej i wymiana doświadczeń między organizacjami pozarządowymi z Mołdawii, Polski i Ukrainy.

W ramach projektu są realizowane następujące działania projektowe:

  •  Przeprowadzenie czterech seminariów na temat: „Modele współpracy organizacji pozarządowych z organami władzy lokalnej w Ukrainie: możliwości wdrożenia tego doświadczenia w Mołdawii”. Bielce, Şoldăneşti, Donduşeni, Glodeni
  •  Przeprowadzenie czterech seminariów: „Metody pracy ukraińskich organizacji pozarządowych w kontekście rozwiązania problemów socjalnych stowarzyszeń lokalnych we współpracy z władzą lokalną: możliwości wdrożenia tego doświadczenia w Mołdawii”. Bielce, Donduşeni, Glodeni
  • Wizyta studyjna przedstawicieli ukraińskich NGO-sów (z obwodu lwowskiego, wołyńskiego i winnickiego) w północnej Mołdawii
  • Przeprowadzenie czterech warsztatów dla organizacji NGO z północnej Mołdawii, których organizatorami będą przedstawiciele NGO-sów z obwodu wołyńskiego, lwowskiego i winnickiego; celem warsztatów będzie przekazanie ukraińskiego doświadczenia przedstawicielom NGO-sów z północnej Mołdawii
  •  Przeprowadzenie warsztatów dla przedstawicieli mass-mediów z północnej Mołdawii i zachodniej Ukrainy na temat sposobów opisywania rozwiązań lokalnych problemów społecznych i zakresu działalności NGO-sów w prasie
  • Wizyta studyjna na Ukrainie (obwód lwowski) i w Polsce (województwo lubelskie) przedstawicieli organizacji pozarządowych z północnej Mołdawii
  • Przeprowadzenie trzech wizyt roboczych przedstawicieli mołdawskich NGO w siedzibach ukraińskich NGO-sów w obwodach lwowskim, winnickim i wołyńskim
  • Zorganizowanie spotkania podsumowującego dla uczestników projektu.

Zapraszamy do galerii zdjęć

Partnerem projektu jest  ONG „Moştenitorii” (Bielce, Mołdawia) 531871_369884606453402_900916665_nhttp://www.mostenitorii.org.md

 

Termin realizacji projektu: 01.10.2013 – 31.08.2014

 

Projekt jest finansowany przez National Endowment for Democracy ned

 

 

 

 

[/bscolumns][bscolumns class=”two_fifth_last”] DZIAŁANIA PROJEKTOWE

[/bscolumns]