Jak polskie i ukraińskie NGO-sy wzmacniają potencjał trzeciego sektora w Mołdawii

[bscolumns class=”three_fifth lead-column”]

Celem projektu “Wzmocnienie potencjału mołdawskiego trzeciego sektora poprzez wymianę doświadczeń między wiodącymi organizacjami pozarządowymi z Ukrainy i Polski” jest przekazanie mołdawskim NGO-som standardów kierowania lokalnymi inicjatywami w oparciu o doświadczenia i metodykę działań polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych. Czytaj dalej Jak polskie i ukraińskie NGO-sy wzmacniają potencjał trzeciego sektora w Mołdawii