Zakończono realizację projektu wodnego w Kirgistanie w 2013 roku

Projekt  był finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. polska_pomoc

 

Okres realizacji: 31.01 – 31.12.2013

Dzięki realizacji zaplanowanych działań w ramach projektu w 2013 r. lokalne komitety wodne (SOOPPW w Kirgistanie i AWP w Tadżykistanie) uzyskały wsparcie techniczne i instytucjonalne, mieszkańcy 11 wsi w Kirgistanie i 3 wsi w Tadżykistanie uzyskali lepszy dostęp do wody pitnej.

W wyniku przeprowadzonych prac remontowych i usprawnieniu pracy lokalnych systemów wodociągowych we wszystkich wsiach objętych działaniami technicznymi zwiększyła się ilość dystrybuowanej wody. W siedmiu miejscowościach zwiększyła się także liczba mieszkańców mających dostęp do wody dostarczanej przez lokalne sieci wodociągowe, w 11 miejscowościach zwiększył się czas podawania wody średnio o 1-2 godziny w ciągu dnia.

W ramach wsparcia instytucjonalnego 79 przedstawicieli 17 SOOPPW i 8 AWP uzyskało wsparcie eksperckie w ramach indywidualnych konsultacji w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowej, raportów księgowych, naliczania podatków, rejestracji umów abonenckich, procedury działania struktur komitetu wodnego.

50 przedstawicieli 19 SOOPPW i 12 przedstawicieli 7 AWP wzięło udział w seminariach. Podczas naszych szkoleń uzyskali oni umiejętności, które powinny wspomóc ich działalność:

  • organizacja zebrania założycielskiego,
  • organizacja zebrania walnego,
  • przeprowadzanie wyborów do struktur komitetu wodnego,
  • planowanie działalności komitetu,
  • umiejętność przeprowadzania analizy SWOT,
  • umiejętność tworzenia planów działań i pracy komitetu.

Ponadto uczestnicy uzyskali praktyczną wiedzę na temat instrumentów współpracy z lokalną społecznością oraz władzą lokalną. Dzięki uczestnictwu w szkoleniach przedstawicieli lokalnych samorządów (13 przedstawicieli 13 aiyl okmotu (Kirgistan) i 4 przedstawicieli 4 dżamoatów (Tadżykistan) wspólnie omówiono najważniejsze problemy dotyczące działalności komitetów oraz przedstawienia planów rozwoju.

Przedstawiciele samorządów uzyskali również wiedzę na temat instrumentów współpracy z komitetami wodnymi, uporządkowali i uszczegółowili swą wiedzy na temat funkcjonowania komitetów wodnych, dokumentacji niezbędnej dla sformalizowania sposobów współpracy obu instytucji, a także na temat obowiązków samorządów lokalnych w sferze dostarczania mieszkańcom wody pitnej.

W cyklu szkoleń odbyły się także dwa treningi dla dyrektorów, w których wzięło udział 17 dyrektorów wykonawczych SOOPPW. Uczestnicy uzyskali wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania struktur komitetu wodnego, delegowania pełnomocnictw organu wykonawczego, formułowania i delegowania zadań członkom struktur i współpracownikom komitetu, analizy słabych stron w funkcjonowaniu komitetu i sposobów radzenia sobie z nimi.

Dla dyrektorów wykonawczych SOOPPW i AWP została zorganizowana wizyta studyjna w wybranych SOOPPW. Uczestnicy uzyskali praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania wodnych komitetów, przykładów współpracy SOOPPW i samorządu lokalnego oraz pracy SOOPPW z lokalną społecznością i odbiorcami wody. Podnieśli swe umiejętności w zakresie pracy kontrolerów, współpracy organu wykonawczego z zarządem. Mieli możliwość wymiany doświadczeń i informacji dotyczących funkcjonowania komitetów wodnych, rozwiązań technicznych, najważniejszych problemów w działalności. Uczestnicy uzyskali możliwość lepszego poznania się i uzyskania dodatkowej wiedzy podczas wspólnych spotkań i rozmów.

W ramach działań społecznych zostały przeprowadzone kampanie informacyjne, w ramach których odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami wsi objetych pracami remontowymi, spotkania z członkami rad gminnych (aiyl kenesz), rozdystrybuowaliśmy 12 000 sztuk informatorów użytkownika wody wśród mieszkańców 25 wsi objętych działaniami projektu.

W ramach tych działań, jak co roku, odbyły się także Tygodnie Wody zorganizowane we wsiach objętych działaniami technicznymi. W ramach Tygodni Wody ponad 2200 uczniów z lokalnych szkół wzięło udział w zajęciach poświęconych prawidłowemu użytkowaniu wody oraz wiedzy na temat funkcjonowania SOOPPW / AWP.

Uczniowie brali udział także w konkursach rysunkowych, w wycieczkach do lokalnych wodociągów. Na koniec Tygodni Wody w każdej wsi został zorganizowany Festiwal Wody, podczas którego uczniowie lokalnych szkół prezentowali program artystyczny poświęcony tematyce wodnej.