Międzynarodowa platforma wiedzy

Od ponad roku realizujemy w partnerstwie z innymi organizacjami, na czele z czeskim Transitions Online, projekt o roboczym tytule „Connecting the Dots: An E-learning Platform for Greater Civic Activism and Networking”.

Projekt ma na celu promowanie używania nowych technologii do akumulowania wiedzy i zasobów organizacji z krajów V4 i udostępnianie ich jak najszerszemu gronu odbiorców w krajach postsowieckich: Partnerstwo Wschodnie i Rosja.

Podstawowym narzędziem jest uruchomienie platformy zapewniającej zachowanie wysokiej jakości merytorycznej i łatwości dostępu do różnych możliwości e-learningu (szkolenia, seminaria / samouczki wideo, podręczniki, itp.). Przedsięwzięcie jest złożone i wymaga długiego okresu przygotowań, niemniej jednak dzięki nawiązaniu współpracy z TechChange (The Institute of Technology and Social Change, USA), z końcem 2013 roku zakończony został okres przygotowawczy i uruchomiono testową wersję platformy, a następnie serię kursów tematycznych w różnych językach.

Stowarzyszenie udostępniło listę własnych zasobów do wykorzystania na platformie, uczestniczyło w promocji i rekrutacji uczestników pierwszych kursów e-learningowych dostępnych na platformie oraz jest zaangażowane w przygotowanie strategii tworzenia zasobów platformy w językach: rosyjskim, ukraińskim i białoruskim. Wykonaliśmy wstępną analizę zasobów polskich organizacji przygotowywanych w tych językach, także pod kątem ich dostępności.