Podsumowanie: Trening dla mediów lokalnych w Kirgistanie

W 2013 roku ramach projektu wsparcia mediów i dziennikarzy lokalnych został zorganizowany trzydniowy trening „Jak pisać o budżecie lokalnym. Część I”. W treningu wzięło udział ponad 20 dziennikarzy współpracujących z lokalnymi mediami: gazetami, stronami www, telewizjami i radiem, z Oszu, Isfany, Kyzyl Kiji, Dżalal-Abadu, Czatkalu, Karakołu, Dżumgalu i Narynu.

Seminarium w całości było poświęcone zagadnieniom formowania się budżetu lokalnego, realizacji jego złożeń oraz metodom monitorowania tych procesów. Poza przekazaniem wiedzy pozwalającej dziennikarzom na tworzenie materiałów dotyczących lokalnych pieniędzy, celem szkolenia było także wyrównanie poziomu wiedzy teoretycznej wśród uczestników przed kolejnymi praktycznymi szkoleniami.

Trening zorganizowaliśmy we współpracy z Instytutem Polityki Rozwoju z Biszkeku. Z ramienia IPR w treningu wziął udział główny ekspert organizacji ds. budżetu lokalnego, Asylbek Czekirow. W ciągu dwóch dni w sposób wyczerpujący omówił wszystkie zagadnienia dotyczące procesów formowania, planowania i realizacji budżetu lokalnego, ilustrując je licznymi przykładami z wielu kirgiskich gmin. Trzeci dzień szkolenia był poświęcony udziałowi obywateli w procesie planowania oraz monitorowania realizacji budżetu lokalnego. Tę część poprowadziła dyrektorka organizacji partnerskiej SWCD w zakresie projektów partycypacyjnych – oszskiej organizacji, Interbilim, Gulgaky Mamasaliewa.

W ramach części szkoleniowej projektu założyliśmy blog, na którym są publikowane materiały uczestników oraz materiały szkoleniowe.

Zapraszamy do galerii zdjęć ze szkolenia.indeks