Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup i dostawę papieru offsetowego

1. Tryb udzielania zamówienia
Zapytanie o cenę zorganizowane na podstawie pkt 4c) Zasad dokumentowania wydatków w kontekście wydatkowania środków publicznych obowiązujących u Zamawiającego

2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do 3 miast na terenie Republiki Białorus (Mińsk,
Grodno, Brześć), papieru offsetowego klasy 0 w formacie 84 cm o gramaturze 45 gram na
metr kwadratowy. Zamawiana ilość wynosi 19 ton papieru.

Zobacz pełny opis zamówienia