Zwiększenie profesjonalizmu trzeciego sektora w Mołdawii

„Zwiększenie profesjonalizmu trzeciego sektora w Mołdawii” to program transgraniczny, realizowany we współpracy z mołdawską organizacją Mostenitorii z Bielc, przy wsparciu finansowym udzielonym przez National Endowment for Democracy.

Projekt ma na celu wzmocnienie mołdawskiego społeczeństwa obywatelskiego i rozwinięcie sieci kontaktów pomiędzy polskimi, ukraińskimi i mołdawskimi NGO.

Ponadto będzie promować współpracę transgraniczną pomiędzy mołdawskim, polskim i ukraińskim trzecim sektorem oraz wspierać rozwój profesjonalizmu mołdawskich organizacji pozarządowych, zwłaszcza działających na poziomie lokalnym. W ramach projektu EEDC zorganizuje cztery seminaria dla mołdawskich organizacji pozarządowych, dwie wizyty studyjne w Ukrainie i w Polsce, spotkanie podsumowujące oraz konferencję w Bielcach (Mołdawia), aby wesprzeć tworzenie sieci kontaktów pomiędzy Mołdawią, Ukrainą i Polską.

EEDC przeprowadzi cztery seminaria w różnych regionach Mołdawii dla 25 przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz samorządowych. Seminaria zostaną przeprowadzone w Bielcach, Jedyńcach, Glodeni i Drochii. Tematem seminariów będą doświadczenie i dobre praktyki polskiego i ukraińskiego trzeciego sektora, przykłady udanej współpracy pomiędzy NGO i samorządem, szkolenie w zakresie negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Program szkoleniowy został opracowany z myślą o rozwinięcie potencjału regionalnych organizacji w Mołdawii.

Dla najaktywniejszych uczestników seminariów zostaną zorganizowane dwie wizyty studyjne do Polski i Ukrainy. Wizyty studyjne pozwolą uczestnikom dowiedzieć się więcej na temat polskich i ukraińskich organizacji oraz rozwoju polskiego i ukraińskiego trzeciego sektora. W trakcie dwudniowego pobytu na Ukrainie oraz sześciu dni w Polsce, uczestnicy poznają funkcje i role administracji lokalnej oraz sektora pozarządowego, a także sposoby wzmocnienia współpracy pomiędzy nimi. W Ukrainie odwiedzą lokalne władze oraz organizacje pozarządowe w Winnicy i Lwowie. W Polsce uczestnicy odbędą spotkania z organizacjami w województwie lubelskim.

Wizyty studyjne pozwolą uczestnikom z Mołdawii nawiązać kontakty z partnerami z Polski i Ukrainy, a także rozwinąć projekty transgraniczne. Na zakończenie programu w Bielcach, w Mołdawii zostanie przeprowadzone spotkanie podsumowujące, w którym wezmą udział uczestnicy seminariów i wizyt studyjnych. Zostaną na nie zaproszeni także przedstawiciele lokalnej władzy.

Głównym tematem spotkania będą sposoby rozbudowania współpracy między władzą a sektorem pozarządowym. Aby umożliwić szersze kontakty międzynarodowe pomiędzy NGO z Mołdawii, Ukrainy i Polski, EEDC stworzy nieformalną koalicję zainteresowanych organizacji i zaaranżuje spotkanie robocze grupy w Bielcach.

Projekt finansowany jest ze środków National Endowment for Democracy.indeks