Wzmocnienie potencjału mołdawskiego trzeciego sektora przez przekazanie doświadczenia organizacji pozarządowych Polski i Ukrainy

Celem projektu, zaplanowanego na lata 2012/2013, jest przekazanie mołdawskim organizacjom pozarządowym standardów dobrego zarządzania w realizacji inicjatyw lokalnych przy szerokim udziale społeczności lokalnej.

Wszystkie działania będą oparte na doświadczeniu oraz metodologii działalności polskich oraz ukraińskich organizacji pozarządowych, a także stymulowaniu współpracy transgranicznej i wymianie doświadczeń miedzy organizacjami pozarządowymi Mołdawii, Polski i Ukrainy.

W ramach realizacji projektu odbędą się następujące działania:

 • seminaria na temat „Prowadzenie negocjacji i metodologia podejmowania decyzji. Włączenie społeczności w proces podejmowania decyzji” w dwóch miejscowościach na północy Mołdawii: Soroki i Floresti
 • spotkania typu „okrągły stół” na temat problematyki działalności organizacji pozarządowych Mołdawii, Ukrainy i Polski oraz współdziałania władz i organizacji pozarządowych w tych państwach w 4 miastach: Drochii, Jedyńcach, Bielcach i Glodeni
 • konkurs mini-grantów dla organizacji pozarządowych północnej Mołdowy, który będzie skierowany na współpracę NGO oraz społeczności przy rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych
 • wizyta studyjna w Ukrainie oraz w Polsce dla uczestników konkursu mini-grantów i uczestników seminariów
 • staż dla przedstawicieli mołdawskich NGO w ukraińskich NGO
 • staż dla przedstawicieli mołdawskich NGO w polskich NGO
 • utworzenie bazy danych NGO Mołdawii, Polski, Ukrainy dla współpracy transgranicznej.

W wyniku realizacji projektu:

 • 50 przedstawicieli NGO, grup inicjatywnych, samorządów lokalnych oraz mediów weźmie udział w seminariach w Sorokach i Floresti
 • 120 przedstawicieli NGO, grup inicjatywnych, samorządów lokalnych oraz mediów weźmie udział w spotkaniach typu „okrągły stół” w Bielcach, Drochii, Glodeni i Jedyńcach na temat problematyki działalności organizacji pozarządowych Mołdawii, Ukrainy, Polski oraz współdziałania władz i organizacji pozarządowych w tych państwach
 • 13-15 NGO, zwycięzców w konkursie mini-grantów będzie miało możliwość realizacji projektów skierowanych na rozwiązanie problemów społeczności lokalnych
 • 12 przedstawicieli NGO, grup inicjatywnych oraz samorządów lokalnych z północnej Mołdawii będzie miało możliwość uczestniczenia w wizycie studyjnej do Polski oraz Ukrainy w celu poznania doświadczenia, kierunków działalności i form pracy organizacji pozarządowych, forma współdziałania władz różnego poziomu oraz organizacji pozarządowych
 • 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych północnej Mołdawii odbędą praktyczny staż w polskich oraz ukraińskich organizacjach pozarządowych działających w pewnej konkretnej dziedzinie, otrzymają fachową wiedzę i umiejętności potrzebne dla wcielenia w życie podobnej działalności w swoich organizacjach
 • zostanie stworzona baza danych organizacji pozarządowych północnej Mołdawii, obwodu winnickiego i lwowskiego w Ukrainie, oraz województwa lubelskiego i kieleckiego w Polsce, co pozwoli przedstawicielom tych trzech państw pogłębić swoją wiedzę o NGO innych państw, ich potrzebach i formach działalności, co da możliwość w przyszłości lepiej rozwiązywać konkretne problemy przy wykorzystaniu doświadczenia i metodologii partnera
 • zostaną stworzone wstępne warunki dla realizacji wspólnych projektów transgranicznych miedzy NGO Mołdawii, Polski oraz Ukrainy.indeks