Zwiększenie dostępności do wody pitnej na terenie Kotliny Fergańskiej, 2012

[bscolumns class=”three_fifth lead-column”]

Projekt „Zwiększenie dostępności do wody pitnej na terenie Kotliny Fergańskiej poprzez techniczne i instytucjonalne wsparcie lokalnych organizacji użytkowników wody” był kontynuacją projektów z lat poprzednich.

Bezpośrednimi celami projektu było zwiększenie dostępu do wody pitnej mieszkańców 9 wiosek w obwodzie oszskim w Kirgistanie, wzmocnienie potencjału instytucjonalnego lokalnych stowarzyszeń wodnych (SOOPPW w Kirgistanie oraz AWP w Tadżykistanie) oraz podniesienie poziomu wiedzy w zakresie użytkowania lokalnych zasobów wodnych wśród mieszkańców miejscowości objętych działaniami technicznymi w Kirgistanie.

Działania w projekcie zostały pomyślane jako techniczne i instytucjonalne wsparcie wybranych lokalnych stowarzyszeń wodnych. W Kirgistanie połączenie działań technicznych wraz z instytucjonalnym wsparciem SOOPPW oraz działaniami społecznymi pozwoliło na osiągniecie bardziej trwałych rezultatów – pomoc dotyczyła różnych sfer związanych z wodnym problemem. W Tadżykistanie, w którym Stowarzyszenie dopiero zaczyna prace i planuje w przyszłości rozpocząć działania techniczne, instytucjonalne wsparcie pozwoliło na polepszenie pracy lokalnych AWP a także na przygotowanie ich do inwestycji.

W ramach projektu zostały przeprowadzone prace remontowe sieci wodociągowych w 9 miejscowościach obwodu oszskiego, w kirgiskiej części Kotliny Fergańskiej.

W ramach komponentu wsparcia instytucjonalnego stowarzyszeń wodnych zostały zorganizowane  dwa seminaria dla 35 współpracowników 9 SOOPPW i 9 AWP, w których uczestniczyli także przedstawiciele samorządów. Celem obu seminariów było przekazanie wiedzy dotyczącej podstaw prawnych działalności stowarzyszeń wodnych, współpracy z lokalną społecznością i samorządem lokalnym oraz wyposażenie uczestników szkoleń w praktyczne umiejętności pozwalające na podniesienie jakości i skuteczności ich działań. Zostały zorganizowane trzy tury konsultacji eksperckich dla 9 SOOPPW z zakresu dokumentacji, księgowości oraz kwestii technicznych, wizyta studyjna w Kirgistanie dla dyrektorów wykonawczych 9 AWP z Tadżykistanu oraz przedstawicieli SOOPPW w ramach której zostały zorganizowane spotkania w lokalnych SOOPPW. Ponadto cztery najlepsze SOOPPW zostały wyposażone w sprzęt komputerowy.

W ramach działań społecznych w dziewięciu miejscowościach objętych pracami remontowymi zostały zorganizowane tzw. Tygodnie Wody. W miejscowych szkołach zostały przeprowadzone przez nauczycieli lekcje dotyczące tematyki wodnej, konkursy rysunkowe dla uczniów, wycieczki do wodociągów, lokalne SOOPPW zorganizowały okrągłe stoły z udziałem przedstawicieli samorządów oraz mieszkańców. Ponadto zostały przeprowadzone akcje informacyjne w ramach, których były dystrybuowane materiały dotyczące zakresu i kosztów remontów, praw i obowiązków stowarzyszeń wodnych oraz mieszkańców.

Wszystkie szkolenia i konsultacje zostały przeprowadzone przez lokalnych (kirgiskich i tadżyckich) trenerów i ekspertów.

Projekty wodne od 2010 roku są realizowane przez Stowarzyszenie w partnerstwie z Centralnoazjatyckim Aliansem Wodnym, CAAW (Osz, Kirgistan). alians1

Projekt stanowił kontynuację realizowanych od 2008 roku działań Stowarzyszenia na rzecz poprawy dostępu do wody pitnej w południowym Kirgistanie i był realizowany w terminie: kwiecień – grudzień 2012 roku. Stanowił także rozszerzenie działań o nowe tereny – północny Tadżykistan.

Zapraszamy do galerii zdjęć prezentujących prace techniczne w wybranych miejscowościach.

polska_pomoc

[/bscolumns]

[bscolumns class=”two_fifth_last”]DZIAŁANIA PROJEKTOWE 

[/bscolumns]