Program wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Program kształcenia lokalnych elit oraz wzmacniania oddziaływania na rozwój regionalny poprzez aktywność lokalną prowadzony jest przez Stowarzyszenie od początku jego działalności na terenie Białorusi i Ukrainy, zaś od 2006 roku również w Federacji Rosyjskiej.

Idea działalności Stowarzyszenia w tym obszarze zakłada wsparcie zaangażowania obywatelskiego poprzez skupienie uwagi uczestników na problemach społeczności lokalnej, angażowanie obywateli w działania organizacji pozarządowych na poziomie lokalnym oraz przekonanie ich do samoorganizacji w celu przełamania atomizacji społeczeństwa postsowieckiego.