Polsko-Ukraińska Szkoła Dziennikarstwa i Zarządzania Gazetą Lokalną

Po wielu latach realizacji programu medialnego, Stowarzyszenie podjęło starania w kierunku zintegrowania programów nauczania i działań na rzecz wsparcia niezależnej prasy lokalnej.

Celem jest stworzenie polsko-ukraińskiego zespołu trenerskiego, który później będzie mógł być wykorzystywany do pracy podczas seminariów dla gazet w różnych krajach. Całość działań wokół budowania zespołu trenerskiego doprowadzić ma do stworzenia metodyk polsko-ukraińskiej Szkoły Dziennikarstwa i Zarządzania Gazetą Lokalną. W wyniku analizy pracy Stowarzyszania z lokalną prasą na Ukrainie w latach 2003-2007 pojawił się pomysł kilkuletniego prowadzenia gazet, kształcenia ich kadr oraz budowania ich oddziałów i pozycji na rynku.

Wymaga to wypracowania szerszej kompleksowej koncepcji nauczania, którą ma być Szkoła Dziennikarstwa i Zarządzania Gazetą. Opiera się ona na dobrym partnerstwie z Instytutem Rozwoju Prasy Regionalnej na Ukrainie, ma być też wspólnym dorobkiem obydwu organizacji jak i mieszanego polsko-ukraińskiego zespołu trenerów. W dalszej perspektywie Szkoła powinna zacząć funkcjonować jako oferta dla gazet także w innych krajach postsowieckich, w formie wspólnego programu adresowanego do gazet lokalnych.

W marcu 2009 rozpoczęła się realizacja projektu Wsparcie niezależnej prasy lokalnej i inicjatyw międzynarodowych.
Projekt stanowi kontynuację projektu Polsko-Ukraińskiej Szkoły Dziennikarstwa i Zarządzania Gazetą, w ramach którego w roku 2008 została przeprowadzona Szkoła Młodego Dziennikarza. Na rok 2009 zaś zaplanowano realizację następujących działań:

  • przeprowadzenie cyklu seminariów nt. reklamy celem wzmocnienia oddziałów reklamowych w gazetach;
  • wsparcie gazet poprzez przekazanie grantów wybranym wydawnictwom, z którymi Stowarzyszenie współpracuje w ramach programu;
  • przeprowadzenie międzynarodowej konferencji implementatorów, którzy działają na rzecz Białorusi.

Projekt finansowany jest z środków National Endowment for Democracy indeks

 

oraz został wsparty przez Fundację im. St. Batorego w ramach udzielonego Stowarzyszeniu grantu instytucjonalnego na lata 2008-2009.    

batory