Pilotaż konsultacji społecznych w Oszu – pierwsze koty za płoty!

afisha_az_russkPierwsza połowa listopada 2012 przebiegła w Oszu pod znakiem młodzieżowych konsultacji społecznych.

Aktywni działacze społeczni wraz z przedstawicielami Komitetu Młodzieżowego Urzędu Miasta Osz starali się przeprowadzić publiczne konsultacje społeczne w jednym z osiedli miasta Osz, stosując podstawowe zasady prowadzenia konsultacji.

Zasady te kirgiskim działaczom przybliżyli badacze Pracowni badań i Innowacji społecznych „Stocznia” podczas wizyty studyjnej w Polsce. Przeprowadzenie konsultacji społecznych było poprzedzone kilkoma działaniami przygotowującymi.

Pierwszym krokiem był wybór tematu konsultacji – tematu możliwie łatwego do skonsultowania, a z drugiej strony takiego, który dawałby realne szanse na wprowadzenie skonsultowanych rozwiązań w życie. Etap ten zajął sporo czasu i wywołał wiele dyskusji nad priorytetami problemów społecznych miasta Osz. Ostatecznie wybór tematu konsultacji został dokonany na podstawie propozycji zgłoszonych przez uczestników debaty, spośród których 5 najpopularniejszych przedstawiono wicemerowi ds. społecznych. Były wśród nich:

  • tworzenie placów zabaw dla dzieci na podwórkach,
  • budowa podziemnych i nadziemnych przejść dla pieszych,
  • czystość i porządek klatek schodowych i ich otoczenia ,
  • organizacja czasu wolnego dla młodzieży (przyjrzeć się dzielnicom najbardziej kryminalnym i tam poprowadzić konsultacje),
  • problemy usług komunalnych.

Wicemer jednoznacznie zasugerował wybór tematu organizacji czasu wolnego dla młodzieży – z jednej strony ze względu na fakt, że jest oddzielna instytucja urzędu miasta zajmująca się sprawami młodzieży, która dysponuje oddzielnym budżetem – Komitet Młodzieżowy. Z drugiej strony, że skuteczne konsultacje przeprowadzone w roku 2012 w jednej dzielnicy w takim temacie będą miały realne szanse do kontynuacji w pozostałych 11 osiedlach miasta w 2013 roku. Mer wstępnie zadeklarował, że osobiście postara się, by znalazły się pieniądze na przeprowadzenie kolejnych konsultacji.

Drugi krok to warsztaty planowania całego procesu konsultacji. Warsztat odbył się 2 listopada i prowadzony był przez Katarzynę Starzyk z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, która krok po kroku moderowała sposób planowania konsultacji przez kirgiskich uczestników, zwracając uwagę na szczegóły i zagrożenia pojawiających się pomysłów. W warsztacie uczestniczyło kilku przedstawicieli grupy inicjatywnej – bezpośrednich uczestników projektu, przedstawiciele innych NGO – m. in. Youth of Osh, ale także 2 przedstawicieli Komitetu Młodzieżowego Urzędu Miasta Osz oraz jeden dziennikarz. Podczas warsztatu opracowano sposób informowania o konsultacjach, przebieg dnia konsultacji, sposób informowania o rezultatach konsultacji, a także zaplanowano szczegółowy harmonogram i podzielono się poszczególnymi zadaniami. Konsultacje zostały zaplanowane na 19.11 dzielnicy Południe-Wschód. Warsztat służył zastosowaniu poznanych w Polsce zasad dobrych konsultacji, obrazowanych schematem:

slajd

Po warsztatach rozpoczął się gorący okres przygotowań konsultacji. Jak w każdej konsultacji sporo wysiłków kosztował proces informowania o planowanym wydarzeniu. Wśród studentów zostały upowszechnione ulotki informujące o konsultacjach, w miejscach publicznych takich jak szkoły, szpitale, kawiarnie, przystanki, lodowisko, w autobusach rozwieszono informacyjne plakaty, a na kilka dni przed dniem konsultacji rozwieszono nad ulicą duży baner zachęcający do udziału 19.11.

Dzień konsultacji

Konsultacje zaczęły się 19 listopada o godzinie 10 w parku w dzielnicy Юго-Восток, która jest jedną z najbardziej kryminogennych dzielnic Oszu.

Centralnym punktem konsultacji miał być biały namiot, w którym organizatorzy mieli informować o konsultacjach, a przede wszystkim zbierać zdanie młodzieży, jednak po trudnościach ze znalezieniem namiotu zdecydowano użyć do tego mikrobusa (marszrutki). Samochód był oklejony materiałami promującymi konsultacje, a w środku można było porozmawiać z organizatorami i przekazać wypełnioną ankietę. Ta metoda, jak zauważyli sami organizatorzy, nie była najlepsza, bo młodzież krępowała się wejść do marszrutki, a też miejsca było bardzo mało, by porozmawiać z młodymi mieszkańcami.

W efekcie konsultacje toczyły się głównie na ulicy – organizatorzy i wolontariusze z urnami podchodzili do młodych przechodniów i gapiów, wyjaśniali cel konsultacji, zapraszali do wypełnienia ankiety nt. propozycji spędzania wolnego czasu przez młodzież.

Równocześnie do udziału w konsultacjach zachęcano ze sceny, gdzie pracownicy i działacze Komitetu Młodzieżowego przekonywali, że zdanie młodzieży zebrane na konsultacjach będzie uwzględnione w tworzeniu polityki młodzieżowej na 2013 rok. Elementem przyciągającym uwagę młodzieży była muzyka oraz fleszmob wykonany przez młodzież studencką.

Po południu organizatorzy zbierali zdanie młodych mieszkańców chodząc po domach, zachęcając do wypełnienia ankiety. W procesie konsultacji rozdano ok. 750 ankiet, z czego ok. 150 zebrano chodząc po domach. Organizatorzy obiecali w krótkim czasie dokonać analizy zebranych opinii i ogłosić wyniki konsultacji mieszkańcom.

Te pierwsze konsultacje, choć nie obyły się bez błędów i potknięć, to jednak były ważnym krokiem w budowaniu otwartego dialogu z mieszkańcami – młodzież początkowo nie wierzyła, że jej zdanie może być uwzględnione, ale widząc publiczność spotkania i otwartość Komitetu Młodzieżowego i organizatorów do rozmowy, powoli zaczęła wierzyć, że ktoś realnie jest zainteresowany ich zdaniem. Wyniki konsultacji będą przedstawione na okrągłym stole za kilka dni, a następnie zostaną upowszechnione wśród mieszkańców skonsultowanej dzielnicy.

Pilotaż konsultacji społecznych odbył się w ramach projektu „Razem na rzecz partycypacji społecznej”, współfinansowanego ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z pilotażu konsultacji.

stopka_pl_na_strone