NGO-sy w Rosji

Tylko nieznaczny procent mieszkańców FR uczestniczy w życiu społecznym czy politycznym kraju. Obywatel w Rosji nadal jest przedmiotem, a nie podmiotem polityki państwa.

Na terenie Federacji Rosyjskiej (FR) zarejestrowanych jest kilkaset tysięcy organizacji pozarządowych. Duża ich część dość dobrze funkcjonuje, posiada określone cele i jest dobrze zorganizowana, jednak zdecydowana większość to bardzo często pojedynczy ludzie, którzy nie mogą, bądź też nie potrafią, wyjść do szerszych kręgów obywateli i przyciągnąć do swojej organizacji nowych ludzi.

Zaledwie nieznaczna liczba rosyjskich organizacji pozarządowych rzeczywiście wychodzi ku obywatelom, starając się wspomagać ich w codziennych problemach. Duża ich część obraca się wciąż w tym samym zamkniętym środowisku, skupia się przede wszystkim na doraźnych celach, krótkotrwałych projektach. W środowisku NGO-sów wyraźnie brakuje zainteresowania wypracowywaniem programów długotrwałych. Jednym z najważniejszych problemów w Rosji jest aktywizacja młodych ludzi i zachęcenie ich do działalności w organizacjach pozarządowych. Coraz mniej młodych osób jest zainteresowanych działalnością społeczną; przyczyn tego zjawiska szuka się przede wszystkim w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Stowarzyszenie realizuje projekty w Rosji od 2005 roku. Celem działań adresowanych do lokalnych organizacji pozarządowych i środowisk młodzieżowych z regionów jest wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz lokalnych społeczności, a także wzmacnianie współpracy transgranicznej z wykorzystaniem doświadczeń ukraińskich i polskich organizacji pozarządowych.