Monitoring obywatelski i rzecznictwo: wspólna praktyka lokalnych organizacji pozarządowych i mediów w Ukrainie

Celem projektu było zwiększenie roli lokalnych NGO i niezależnej prasy w budowaniu kultury dobrego rządzenia na poziomie lokalnym w Ukrainie poprzez rzetelne nadzorowanie prac władz lokalnych oraz inicjatywy z zakresu rzecznictwa interesów społeczności lokalnych.

Powstała publikacja prezentuje przebieg i wyniki projektu, w tym szczegółowe opisy doświadczenia koalicji lokalnych NGO i mediów z obwodów Ukrainy objętych projektem z realizacji działań z zakresu monitoringu działań władz lokalnych i polityków oraz działań z zakresu rzecznictwa interesów. Zawiera także teksty opisujące praktykę działania organizacji strażniczych w Polsce.

Projekt został realizowany we współpracy z Komitetem Wyborców Ukrainy, Oddział Odessa, przy wsparciu Programu Polska Pomoc 2011 oraz Fundacji im. Stefana Batorego.

Tutaj można pobrać publikację. Тут можна завантажити публікацію.

Można ją również przejrzeć poniżej na platformie ISSUU. Мoжна її також переглянути нижче на платформі ISSUU: