Jak wprowadzać zmiany w społecznościach lokalnych?, Warszawa 2012

Publikacja jest zbiorem dobrych praktyk – udanych niewielkich inicjatyw, zrealizowanych w ukraińskich społecznościach lokalnych w ostatnich latach. Została ona przygotowana na podstawie rekomendacji organizatorów konkursów małych grantów, w ramach których zrealizowano opisane projekty: Stowarzyszenia, Młodzieżowej organizacji „Nowa Generacja”, sieci „Inicjatywy Obywatelskie Ukrainy”, Winnickiego Obwodowego Komitetu Młodzieżowych Organizacji, Odeskiej Obwodowej Organizacji „Komitet Wyborców Ukrainy” i Bakczysarajskiego Centrum Rozwoju Regionalnego „Top Kaya”.

Celem publikacji jest promowanie dobrych praktyk i świadomości tego, jakie są najważniejsze komponenty udanego projektu, co może stanowić źródło inspiracji dla lokalnych aktywistów.

Tutaj można pobrać publikację.

♦ ♦ ♦

Публікація „Як здійснювати зміни у місцевих громадах?” є збіркою так званих добрих практик – прикладів успішно реалізованих проектів, які отримали фінансування у рамках різних конкурсів мінігрантів. Збірку підготовлено на основі рекомендацій організаторів конкурсів, в рамках яких було реалізовано описані ініціативи – Центру, Молодіжної організації „Нова генерація”, Мережі «Громадські ініціативи України», Спілки української молоді, Одеської обласної організації «Комітет виборців України» та Бахчисарайського центру регіонального розвитку «Топ Кая».

Публікація має завдання допомогти просувати добрі практики та історії успіху, а також свідомість того, які є основні компоненти успішного проекту, котрі можуть стати джерелом натхнення для інших громадських діячів. Саме їм – членам, працівникам та волонтерам громадських організацій – в першу чергу адресується дана збірка.

Тут можна завантажити публікацію.

Można ją również przejrzeć poniżej na platformie ISSUU/ Можна її також переглянути нижче на платформі ISSUU: