Galeria – Mołdawia

  • Wsparcie trzeciego sektora w Mołdawii

17-24 lipca 2014

7-8 czerwca 2014 r.

17-25 maja 2014

17-25 maja, 2014

19-25 maja 2014

7-8 kwietnia 2014 r.

9-15 marca 2014 r.

Wykorzystanie nowych zasobów komunikacyjnych dla zwiększenia efektywności działań organizacji pozarządowych, 11 lutego 2014 r.

Doświadczenie działalności Fundacji Rozwoju Lokalnego (Łuck) w organizowaniu działalności Centrum Usług Municypalnych, 12 lutego 2014