Cykl wykładów dotyczących problemów związanych z dostępem do wody w Azji Centralnej

W dniach 10-18 grudnia 2012 zapraszamy na cykl wykładów dotyczących problemów związanych z dostępem do wody w Azji Centralnej. Wykłady organizowane są w ramach komponentu edukacji globalnej projektu „Zwiększenie dostępności do wody pitnej na terenie Kotliny Fergańskiej poprzez techniczne i instytucjonalne wsparcie lokalnych organizacji użytkowników wody (Kirgistan, obwód oszski, Tadżykistan, obwód sogdyjski)” realizowanego przez Stowarzyszenie.

Spotkania będą połączone z pokazem slajdów. Po spotkaniach będzie rozsyłana bezpłatna publikacja pt: „Gdzie jest ta woda? Dostęp do wody w kontekście problematyki rozwojowej regionu Azji Centralnej”. Publikacja będzie wydana w ramach projektu wodnego Stowarzyszenia, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Do książki dołączone będą materiały na płycie DVD służące do prowadzenia zajęć z edukacji globalnej na poziomie uniwersyteckim oraz szkoły średniej.

Terminy spotkań:

  • 10 grudnia – Warszawa, Muzeum Azji i Pacyfiku, godz. 18.00
  • 11 grudnia – Lublin, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie przy ul. Peowiaków 11, godz. 17.30 – 19.00
  • 14 grudnia – Kraków, Katedra Socjologii Edukacji i Polityki Edukacyjnej Instytutu Nauk o Wychowaniu we współpracy z Instytutem Geografii oraz Instytutem Biologii Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego, ul. Podchorążych 2 (aula), godz. 11.30-13.30
  • 18 grudnia – Łódź, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, ul. Pomorska 149/153 (gmach Wydziału Fizyki)

Serdecznie zapraszamy! 

polska_pomoc