Co wynikło z młodzieżowych konsultacji społecznych w Oszu?

Tydzień po konsultacjach społecznych – 27 listopada 2012 r. zorganizowano w Oszu okrągły stół, który był elementem kolejnego etapu procesu konsultacyjnego – przekazywania informacji zwrotnej.

Podczas spotkania przedstawiono wyniki konsultacji, poddano konstruktywnej krytyce przeprowadzone konsultacje oraz wyciągnięto wnioski na przyszłość.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władzy lokalnej – Komitet Młodzieżowy Urzędu Miasta Osz, Komitety młodzieżowe przy Radach Terytorialnych (władze na poziomie gminnym), jak i przedstawiciele młodzieżowych centrów oraz organizatorzy konsultacji – głównie przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych.

Spotkanie rozpoczęła koordynatorka projektu z organizacji Interbilim, która zaprezentowała przebieg konsultacji oraz ich wyniki. Podczas konsultacji zebrano 740 ankiet – z czego 610 zakwalifikowano jako głosy ważne – wyniki zebranych informacji to:

wykres
Wśród propozycji indywidualnych były takie idee jak:

 • rozwój zajęć sportowych,
 • stworzenie klubów tanecznych,
 • organizowanie intelektualnych gier dla młodzieży,
 • stworzyć kluby dyskusyjne.

Komitet młodzieżowy podkreślił, że choć część z tych działań już podejmuje (np. kursy językowe) to jednak uwzględni wyniki konsultacji w planowaniu polityki młodzieżowej w roku 2013.

Uczestnicy okrągłego stołu podzielili się również swoimi ogólnymi obserwacjami, co do przebiegu procesu konsultacji:

 • Komitet Młodzieżowy podkreślił znaczenie, jakie ma prowadzenie konsultacji dla zyskiwania zaufania młodzieży. Przewodniczący Komitetu wyraził pewność, że tak prowadzone konsultacje będą służyły podwyższeniu aktywności młodzieży.
 • Ze strony organizacji pozarządowych podkreślono, że tak organizowane konsultacje są wyciągnięciem ręki w stronę mniej aktywnej młodzieży – umożliwiają uwzględnienie zdania nie tylko liderów, którzy najczęściej angażują się w działania Komitetu, ale tak powszechne konsultacje uwzględniają także opinię „zwykłej” młodzieży, a tym samym zmieniają ich podejście do życia publicznego.
 • Dużą trudnością okazało się wyjaśnianie młodzieży, czym są konsultacje społeczne, ale podkreślano, że młodzież widząc powagę i profesjonalizm prowadzonych konsultacji przekonywała się co do idei konsultacji i chętnie udzielała odpowiedzi.

Organizatorzy zwrócili również uwagę na kilka trudności i potknięć organizowanych konsultacji:

 1. Kampania informacyjna była za krótka (realnie trwała 4 dni) oraz nie do końca trafiona – okazało się, że mieszkańcy praktycznie nie zwracają uwagi na ogłoszenia (wszyscy, którzy przyszli na konsultację byli tam ‘przypadkiem’ – przechodząc obok zainteresowali się wydarzeniem)
 2. Ponieważ konsultacje były prowadzone po raz pierwszy to trudno było zdobyć zaufanie młodzieży, która nie rozumiała, co to za kampania.
 3. Powinno się przeprowadzić szkolenie dla osób bezpośrednio prowadzących konsultacje społeczne – chodzących z urnami i ankietami
 4. Ogromny napływ młodzieży podczas obiadowej przerwy w nauce spowodował zupełny chaos – organizatorzy nie potrafili sobie dać rady z taką ilością młodzieży (zabrakło też ankiet) – wszystkie te okoliczności należy wcześniej przewidywać.

W ramach podsumowania konsultacji na okrągłym stole padły również pewne deklaracje:

 • Komitet Młodzieżowy zobowiązał się do uwzględnienia wyników konsultacji w tworzeniu polityki młodzieżowej na 2013 rok.
 • Komitet Młodzieżowy zadeklarował gotowość współorganizacji kolejnych tego typu konsultacji w pozostałych 11 dzielnicach – Komitet wyraził swoją gotowość organizacyjną oraz wsparcie finansowe.
 • Organizacje pozarządowe zadeklarowały gotowość woluntarystycznej pracy w poprowadzeniu kolejnych konsultacji i udostępnienie wszelkich materiałów informujących wypracowanych w obecnych konsultacjach
 • Zadeklarowano, że do 10 grudnia uczestnicy konsultacji otrzymają informację zwrotną – krótkie zestawienie wyników konsultacji
 • Uczestnicy podkreślili, że mechanizm zastosowany na pilotażu konsultacji warto stosować w dyskusji nad innymi planami urzędu miasta, a także że pomocne byłoby w tym stworzenie uchwały lub regulaminu określającego zasady konsultacji.

Okrągły stół został zorganizowany w ramach projektu „Razem na rzecz partycypacji społecznej”, współfinansowanego ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.