BARC info plus

Białoruskie Stowarzyszenie Centrów Zasobowych BARC przedstawia elektroniczną bazę informacyjną o białoruskich inicjatywach obywatelskich BARCInfo®. Czym jest BARCInfo®?
BARCInfo® jest produktem informatycznym, który w dostępnej interaktywnej formie dostarcza wiadomości na temat organizacji pozarządowych, mediów, partii politycznych, związków zawodowych i grup inicjatywnych. BARCInfo® – to także stabilna ogólnokrajowa sieć gromadzenia informacji.1_2