Program pomocy rozwojowej

Mieszkańcy Kotliny Fergańskiej, podzielonej pomiędzy trzy postsowieckie państwa, Kirgistan, Uzbekistan oraz Tadżykistan, zmagają się od lat z problemami ograniczonego dostępu do wody, zarówno pitnej jak i tej na potrzeby rolnictwa. Obecna sytuacja stwarza doskonałe warunki dla zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego oraz narastających konfliktów na tle dostępu do wody pitnej.

Sytuacja ta jest spowodowana przez wiele czynników, jednym z których jest fatalny stan starej sowieckiej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, która stopniowo wychodzi z użycia.

Celem realizowanych od 2008 roku projektów jest poprawa jakości życia mieszkańców miasta Koczkor-Ata w Kotlinie Fergańskiej poprzez zapewnienie im dostępu do czystej wody pitnej oraz zwiększenie poziomu wiedzy na temat higieny i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi.

W ramach dotychczasowych działań, które stanowią pierwszy etap procesu zwiększenia dostępności wody pitnej, zostały przeczyszczone cztery studnie, co zwiększyło zdolność zasobową źródła do 100 %, oraz przeprowadzono szkolenia, zapoznające przedstawicieli lokalnych społeczności z zasadami ekologicznego gospodarowania wodą.

W maju 2009 rozpoczęła się realizacja kolejnego etapu działań w ramach projektu Poprawa warunków życia mieszkańców miasta Koczkor-Ata oraz wsi Kyzyldżyldyz i Kyla poprzez zapewnienie im sprawnie działającego systemu oczyszczania ścieków i podniesienie świadomości na temat higieny.

W ramach projektu zrealizowano zakup pomp kanalizacyjnych, remont oczyszczalni ścieków, a także organizację festiwalu społecznego, poświęconego tematyce higieny.

Projekt realizowany był we współpracy z samorządem miasta Koczkor-Ata oraz organizacją społeczną „Taza suu”. Był on współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej od 2008 roku.