Cykl wykładów dotyczących problemów związanych z dostępem do wody w Azji Centralnej

W dniach 10-18 grudnia 2012 zapraszamy na cykl wykładów dotyczących problemów związanych z dostępem do wody w Azji Centralnej. Wykłady organizowane są w ramach komponentu edukacji globalnej projektu „Zwiększenie dostępności do wody pitnej na terenie Kotliny Fergańskiej poprzez techniczne i instytucjonalne wsparcie lokalnych organizacji użytkowników wody (Kirgistan, obwód oszski, Tadżykistan, obwód sogdyjski)” realizowanego przez Stowarzyszenie.

Czytaj dalej „Cykl wykładów dotyczących problemów związanych z dostępem do wody w Azji Centralnej”

Panel dyskusyjny „Współpraca rozwojowa w Azji Centralnej – dylematy i wyzwania”

Zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca rozwojowa w Azji Centralnej – dylematy i wyzwania”, który odbędzie się 19 grudnia br. o godzinie 16.30 w warszawskiej Pracowni Duży Pokój. Głównymi zagadnieniami spotkania będą problemy dotyczące gospodarki wodnej, irygacji oraz społecznych konsekwencji związanych z utrudnionym dostępem do wody pitnej w Azji Centralnej, ze szczególnym naciskiem na Kirgistan i Tadżykistan.

Czytaj dalej „Panel dyskusyjny „Współpraca rozwojowa w Azji Centralnej – dylematy i wyzwania””

Справочник по общественному участию, Ош 2012

Целью данной публикации является распространение инструментов УЧАСТИЯ, инструментов ПАРТИЦИПАТОРНОГО ПРОЦЕССА. То есть отвечает на вопросы «КАК?» и «КАКИМ ОБРАЗОМ?». Здесь Вы можете ознакомиться с инструментами и подходами участия, применяемыми в Республике Польша уже 10-15 лет. Благодаря этим методам в Польше удалось развить общественные связи и превратить участие в существенный демократический инструмент, ценный с точки зрения качества принимаемых решений. Czytaj dalej „Справочник по общественному участию, Ош 2012”

Wsparcie idei samorządności

Od kilku lat Stowarzyszenie promuje samorządność jako najbardziej efektywną i demokratyczną formę zarządzania państwem/regionem/miastem. Samorządność, rozumiana jako system zdecentralizowania władzy i finansów, delegowanie uprawnień na niższe szczeble, wreszcie włączanie obywateli w decydowanie o kwestiach dla nich znaczących, stanowi jedną z podstaw demokratycznego państwa. Czytaj dalej „Wsparcie idei samorządności”

Program wzmocnienia zdolności instytucjonalnych

Stowarzyszenie otrzymało na lata 2008-2009 grant instytucjonalny od Fundacji im. St. Batorego. W ramach tego projektu zostały podjęte działania w czterech kierunkach: stworzenie i uporządkowanie know-how organizacji, uporządkowanie archiwów i biblioteki organizacji, wzmocnienie promocji organizacji oraz wzmocnienie kondycji finansowej Stowarzyszenia. Czytaj dalej „Program wzmocnienia zdolności instytucjonalnych”