Projekt wzmocnienia potencjału NGO-sów w Mołdawii, październik 2013-sierpień 2014

Celem projektu „Wzmocnienie potencjału mołdawskiego trzeciego sektora poprzez wymianę doświadczeń między wiodącymi organizacjami pozarządowymi z Ukrainy i Polski” jest przekazanie mołdawskim NGO-om standardów kierowania lokalnymi inicjatywami w oparciu o doświadczenia i metodykę działań polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych.

Dodatkowo naszym zadaniem jest stymulacja współpracy transgranicznej i wymiana doświadczeń między organizacjami pozarządowymi z Mołdawii, Polski i Ukrainy.

Termin realizacji projektu: 01.10.2013 – 31.08.2014

Więcej na temat – w dziale: Mołdawia.

Partnerem projektu jest  ONG „Moştenitorii” (Bielce, Mołdawia) 531871_369884606453402_900916665_nhttp://www.mostenitorii.org.md

 

Projekt jest finansowany przez National Endowment for Democracy.ned