Projekt wzmocnienia potencjału NGO-sów w Mołdawii, październik 2013-sierpień 2014

Celem projektu „Wzmocnienie potencjału mołdawskiego trzeciego sektora poprzez wymianę doświadczeń między wiodącymi organizacjami pozarządowymi z Ukrainy i Polski” jest przekazanie mołdawskim NGO-om standardów kierowania lokalnymi inicjatywami w oparciu o doświadczenia i metodykę działań polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych. Czytaj dalej „Projekt wzmocnienia potencjału NGO-sów w Mołdawii, październik 2013-sierpień 2014”

Projekt medialny w Kirgistanie, październik 2013-lipiec 2014

Od października 2013 roku realizujemy kolejny projekt wsparcia mediów i dziennikarzy lokalnych w Kirgistanie: „Media lokalne jako narzędzie monitoringu społecznego”. Tym razem pracujemy nie tylko z gazetami lokalnymi, ale w nasze działania włączyliśmy także media elektroniczne: lokalne stacje telewizyjne, radiowe oraz strony internetowe.

Czytaj dalej „Projekt medialny w Kirgistanie, październik 2013-lipiec 2014”