Projekt wodny w Kirgistanie, luty-grudzień 2013

Projekt „Zwiększenie dostępu do wody pitnej w rejonach wiejskich na terenie Kotliny Fergańskiej poprzez techniczne i instytucjonalne wsparcie lokalnych stowarzyszeń użytkowników wody” stanowi kontynuację działań Stowarzyszenia w obwodzie oszskim na południu Kirgistanu oraz w obwodzie sogdyjskim w północnym Tadżykistanie.  Bezpośrednie cele projektu to zwiększenie dostępu do wody pitnej mieszkańców wsi leżących w obwodzie oszskim w Kirgistanie oraz w obwodzie sogdyjskim w Tadżykistanie, wzmocnienie potencjału instytucjonalnego lokalnych stowarzyszeń wodnych, SOOPPW (ros. Сельское Общественное Объединение Потребителей Питьевой Воды, Wiejskie Stowarzyszenie Użytkowników Wody Pitnej) w Kirgistanie oraz AWP (ros. Ассоциация Водопользователей, Stowarzyszenie Użytkowników Wody) w Tadżykistanie oraz podniesienie poziomu wiedzy w zakresie użytkowania lokalnych zasobów wodnych wśród mieszkańców miejscowości objętych działaniami technicznymi w Kirgistanie i Tadżykistanie. 

Beneficjentami projektu są współpracownicy 19 SOOPPW w Kirgistanie i 9 AWP w Tadżykistanie, przedstawiciele samorządów lokalnych (ajyl okmotu w Kirgistanie, dżamoatów w Tadżykistanie) oraz lokalne społeczności 13 wsi w Kirgistanie i Tadżykistanie (ok. 11 000 użytkowników wody).

W ramach projektu w 11 wsiach rejonów arawańskiego, alajskiego, karakuldżińskiego i uzgeńskiego (Kirgistan) oraz w 2 wsiach rejonu spitameńskiego (Tadżykistan) zostaną przeprowadzone prace remontowe sieci wodociągowych. W większości wsi na południu Kirgistanu tegoroczne inwestycje będą stanowiły kolejny etap prac usprawniających pracę miejscowych wodociągów. 

Współpracownicy 19 SOOPPW z 5 rejonów (arawańskiego, alajskiego, karakuldżińskiego,  uzgeńskiego i nookatskiego) obwodu oszskiego oraz 9 AWP z 3 rejonów (spitameńskiego, gańczińskiego i dżabarrasulowskiego) obwodu sogdyjskiego wezmą udział w działaniach mających na celu wsparcie rozwoju instytucjonalnego stowarzyszeń. 
W ramach tego komponentu zostaną zorganizowane: 
●    konsultacje dla dyrektorów, księgowych oraz personelu technicznego 17 SOOPPW i 9 AWP, 
●    3 seminaria dla 50 przedstawicieli zarządów i kadry wykonawczej SOOPPW i AWP oraz 19 przedstawicieli samorządu lokalnego, ajyl okmotu i dżamoatów,
●    trening w działaniu dla 19 dyrektorów 19 SOOPPW,
●    „Wymiana doświadczeń” – wizyta studyjna w Kirgistanie dla przedstawicieli AWP oraz SOOPPW połączona z krótkimi szkoleniami w biurach wybranych SOOPPW,
●    mentoring, w ramach którego dobrze funkcjonujące SOOPPW wezmą pod swą opiekę słabsze stowarzyszenia.

Trzecim, niemniej ważnym komponentem tegorocznego projektu są działania mobilizujące i aktywizujące społeczności lokalne 13 wsi objętych działaniami technicznymi.
W ramach tych działań zostały zaplanowane:
●    akcje „Wieś za czystą wodę” zaplanowane w miejscowościach objętych pracami technicznymi, w ramach których będą prowadzone akcje informacyjne o działaniach projektu, działalności stowarzyszeń oraz praw i obowiązków użytkowników,  organizowane kuduk dżamoaty – niewielkie wspólnoty odpowiedzialne za pojedyncze uliczne krany,
●    organizacja teatrów kukiełkowych w lokalnych szkołach,      
●    szkolenia dla oddziałów ds. usług komunalnych funkcjonujących w ramach samorządu lokalnego,
●    „Tydzień Wody” w miejscowych szkołach, w ramach którego zostaną przeprowadzone  lekcje dotyczące problematyki wodnej, konkursy rysunkowe oraz wycieczki do wodociągów. Lekcje będą prowadzone przez miejscowych nauczycieli na podstawie materiałów wypracowanych przez partnera i stowarzyszenie, 
●    Festiwale Wody organizowane na zamknięcie projektu.

Wszystkie szkolenia i konsultacje będą przeprowadzone przez lokalnych trenerów i ekspertów. 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centralnoazjatyckim Aliansem Wodnym, www.caaw.asia 

alians1

Termin realizacji: 1.02 – 31.12.2013

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.

polska_pomoc