Podsekretarz stanu MSZ odwiedziła naszych partnerów w Kirgistanie

Podczas roboczej wizyty w Kirgistanie podsekretarz stanu w MSZ Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odwiedziła naszych partnerów Centralnoazjatycki Alians Wodny w Oszu oraz beneficjentów projektu „Zwiększenie dostępności do wody pitnej w rejonach wiejskich na terenie Kotliny Fergańskiej poprzez techniczne i instytucjonalne wsparcie lokalnych stowarzyszeń użytkowników wody”, finansowanego ze środków polskiej pomocy.

Podsekretarz stanu w MSZ Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odwiedziła Azję Centralną w dniach 3-7 czerwca 2013 roku, gdzie przyjrzała się różnym lokalnych inicjatywom w Kirgistanie i Tadżykistanie podejmowanych dzięki wsparciu Programu Polskiej Pomocy Rozwojowej.

Tegoroczny projekt stanowi kontynuację i rozszerzenie prac SWCD w obwodzie oszskim prowadzonych w latach 2010 – 2012. Nasze działania obejmują zarówno prace remontowe sieci wodociągowych jak i bardzo ważne z naszej perspektywy działania aktywizujące społeczność lokalną, nastawione na budowanie dialogu i współpracy pomiędzy stowarzyszeniami, samorządem oraz mieszkańcami, instytucjonalny rozwój SOOPPW oraz kampanie społeczne poświęcone tematyce zrównoważonego użytkowania wody, prowadzone na terenie wsi objętych projektem.

Zapraszamy do lektury naszej publikacji o problemie dostępu do wody w dolinie Fergańskiej: Gdzie jest ta woda?

Oraz do lektury relacji z wizyty na stronie Programu Polskiej Pomocy Rozwojowej: https://www.polskapomoc.gov.pl/Zapewniamy,dostep,do,wody,pitnej,w,Kotlinie,Ferganskiej,w,Kirgistanie,,1776.html

 wizyta2

Spotkanie z dyrektorami komitetów wodnych biorących udział w tegorocznym projekcie, fot. N. Imaraliewa

Od lewej: 
dyrektor komitetu w Kyzyl Senir (rejon uzgeński), dyrektor komitetu w Dul Dul Ata (rejon arawański), 
Minister Katarzyna Pełczyńska Nałęcz, dyrektor komitetu w Naraj (rejon nookatski),
przedstawcielka akimiatu rejonu arawańskiego; Marek Całka, wicedyrektor Departamentu Wschodniego MSZ; 
dyrektor komitetu w Gulczy (rejon alajski), Elmira Joldosheva, dyrektor CAAW; 
Jacek Kluczkowski, ambasador RP w Astanie;Michał Chabros, dyrektor departamentu polityczno-ekonomicznego ambasady RP w Astanie