Zakończono realizację projektu „Zwiększenie wpływu lokalnych NGO w społecznościach lokalnych południowej Ukrainy”

Termin realizacji: 1.07.2012-30.04.2013

Sponsor: National Endowment for Democracyindeks

 

 

Projekt był realizowany w partnerstwie z Młodzieżową Organizacją „Nowa Generacja” (Chersoń, Ukraina) i stanowił uzupełnienie projektu „Szkoła aktywności lokalnej w południowej Ukrainie”.

Oba projekty stanowiły kontynuację wcześniejszych działań Stowarzyszenia na rzecz wsparcia rozwoju NGO i demokracji lokalnej w Południowej Ukrainie. Grupą docelową projektu byli przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych działających w małych miastach i wsiach obwodu winnickiego, chersońskiego, mikołajowskiego, odeskiego oraz Krymu. Długoterminowym celem projektu była poprawa funkcjonowania społeczności lokalnych w Południowej Ukrainie, poprzez budowanie roli NGO w tych społecznościach.

W ramach projektu „Szkoła aktywności lokalnej w Południowej Ukrainie” zrealizowaliśmy cykl edukacyjny na temat aktywności lokalnej i partycypacji, natomiast w ramach dotacji z National Endowment for Democracy uzupełniliśmy te działania o konkursy grantowe i nie-grantowe dla uczestników. I tak, uczestnicy ścieżki edukacyjnej na temat aktywizacji społeczności lokalnych mogli wziąć udział w tematycznym konkursie grantowym. W ramach konkursu wyłoniono 10 najciekawszych inicjatyw, które zostały zrealizowane w okresie październik-grudzień 2012. Większość z nich skupiała się na pracy z młodzieżą, w takich obszarach jak rozwój wolontariatu i innych form aktywności (redagowanie gazetki szkolnej), promowanie zdrowego trybu życia (uprawianie sportu, profilaktyka złych nawyków) oraz odpowiedzialnych postaw takich jak tolerancja wobec osób niepełnosprawnych oraz zachowania przyjazne środowisku. Nasi grantobiorcy szukali też ciekawych form na zaprezentowanie swoich projektów w ramach konkursu na najlepszy materiał promocyjny. Trzy zwycięskie organizacje otrzymały nagrody rzeczowe, a z rezultatami ich pracy można zapoznać się tutaj:

Pierwsze miejsce:

  • Centrum edukacji obywatelskiej „Almenda” (Jałta) – film promujący projekt „Festiwal działań obywatelskich”

Wyróżnienia:

  • Chersońska obwodowa fundacja dobroczynna „Stowarzyszenie” (Chersoń) – film promujący projekt „Młodzieżowa szkoła aktywności społecznej”.
  • Młodzieżowa organizacja wolontariuszy „Aktyw” (Armiańsk) – film promujący realizację projektu „Lalka porozumienia” (ze względu na to, że film pokazuje problemy konkretnych osób, zdecydowaliśmy się nie publikować go na stronie).

 

Dla uczestników cyklu edukacyjnego na temat uczestnictwa obywateli w procesie decyzyjnym zorganizowano konkurs na działania partycypacyjne. Projekty były realizowane w pierwszym kwartale 2013 roku przez 6 organizacji z miast: Wesełynowo, Chersoń, Domaniwka, Nowotroick, Hoła Prystań i Wozneseńsk. Realizatorzy zdobyli bezpośrednie doświadczenie współpracy z władzami lokalnymi; próbowali też wpływać na ich działania z wykorzystaniem mechanizmów ukraińskiego ustawodawstwa (działania organizacji obejmowały np. analizę realizacji różnych programów na poziomie lokalnym, rzecznictwo na rzecz wprowadzenia uchwał na poziomie lokalnym, które pozwoliłyby na wykorzystanie takich mechanizmów jak konsultacje społeczne itd.). W wielu przypadkach ich działania przyczyniły się do budowania świadomości na temat partycypacji, nierzadko grantobiorcy musieli przekonywać lokalne władze, że nie muszą one postrzegać ich działań jako zagrożenia. Podczas realizacji projektów partycypacyjnych, ich realizatorzy byli w stałym kontakcie z naszym partnerem – organizacją „Nowa Generacja” (Chersoń), która zapewniała im wsparcie ekspercko-konsultacyjne.

Zdjęcia ze spotkania podsumowującego