Projekt medialny na Ukrainie, lipiec 2012-czerwiec 2013

Projekt „Trzy kroki – wsparcie niezależnych gazet lokalnych na Ukrainie” ma na celu zapoznanie redakcji niezależnych gazet lokalnych z Ukrainy z najnowszymi trendami rozwoju w prasie światowej, jak również przekazanie nowych umiejętności, niezbędnych w radzeniu sobie z wyzwaniami współczesnego rynku medialnego.

DSCF4051111Projekt jest kontynuacją dotychczasowych działań Wschodnioeuropejskiego Centrum Demokratycznego, które promują niezależne media na Ukrainie.  Do udziału w nim zaprosiliśmy tylko redakcje, które uczestniczyły w poprzednich naszych projektach i wykazywały duże zaangażowanie we wdrażanie realnych zmian, polepszających wydawane przez nie gazety, szczególnie w sferze poprawy jakości publikowanych materiałów i wzmacniania ich lokalnego charakteru.

Spośród szesnastu zgłoszeń do udziału wybraliśmy 8 gazet.  Kryteria wyboru to: wyraźnie informacyjny charakter gazety, z naciskiem na ilość informacji lokalnej, ciekawe propozycje własne redakcji, dotyczące kierunków planowanych przez nie zmian oraz opinia ekspertów o poziomie gazety.  Publikowanie własnych zdjęć było dodatkowym atutem.

Projekt obejmuje dwa intensywne cykle seminariów – wprowadzające i zaawansowane, wizytę studyjną w Polsce i konsultacje z ekspertami w wybranych redakcjach.

Seminaria skupiają się na edukacji w zakresie wizualnych aspektów współczesnego redagowania, takich jak komunikacja wizualna i typografia, fotografia, infografika, a także organizacja i planowanie pracy redakcji oraz rozwój publikacji online.

Seminaria i konsultacje prowadzone są przez polskich trenerów i specjalistów, którzy mają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu redakcjami gazet krajowych i lokalnych.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na blogu w języku rosyjskim, gdzie uczestnicy i trenerzy wymieniają się informacjami i opiniami o zmianach zachodzących w gazetach i wydaniach internetowych od początku trwania projektu.

Projekt jest finansowany ze środków National Endowement for Democracy.

Termin realizacji 1.07.2012 – 30.06.2013

ned