Wsparcie gazet lokalnych, 2004-2009

Projekt był realizowany w regionie od 2004 r. Przez ponad cztery lata w ramach działań zrealizowano szereg seminariów dotyczących różnych sfer działalności gazety.

Były to, między innymi: seminaria dziennikarskie, redaktorskie, szkolenia dla łamaczy i projektantów gazet czy seminaria dotyczące koncepcji gazety lokalnej, organizacji pracy redakcji, pracy z reklamą.

Gazety otrzymują także wsparcie polskich ekspertów poprzez indywidualne konsultacje w redakcjach, wydawnictwa przygotowywane przez specjalistów współpracujących ze Stowarzyszeniem oraz wsparcie materialne.

Od czerwca 2009 rozpoczęła się realizacja kolejnego etapu projektu, w ramach którego odbyły się kilkudniowe konsultacje eksperckie w redakcjach wybranych gazet oraz szkolenia dla prywatnych wydawców lokalnych.

Projekt był realizowany we współpracy z lokalnymi organizacjami z Kirgistanu oraz z Tadżykistanu:

Projekt finansowany z środków National Endowment for Democracy.indeks