Szkoła aktywności lokalnej w południowej Ukrainie, czerwiec 2012-kwiecień 2013

Projekt „Szkoła aktywności lokalnej w Południowej Ukrainie”, realizowany w partnerstwie z Młodzieżową Organizacją „Nowa Generacja” (Chersoń, Ukraina), stanowi kontynuację wcześniejszych działań Stowarzyszenia na rzecz wsparcia rozwoju NGO i demokracji lokalnej w Południowej Ukrainie.

Grupą docelową projektu są przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych działających w małych miastach i wsiach obwodu winnickiego, chersońskiego, mikołajowskiego, odeskiego oraz Krymu. Priorytetowo traktowani będą uczestnicy z miejscowości, które dotychczas nie brały udziału w działaniach Stowarzyszenia.

Długoterminowym celem projektu jest poprawa funkcjonowania społeczności lokalnych w Południowej Ukrainie, poprzez budowanie roli NGO w tych społecznościach. Projekt składa się z dwóch ścieżek.

Pierwsza ścieżka dotyczy animacji społeczności lokalnej i poprawy kompetencji NGO w zakresie realizowania inicjatyw lokalnych. W ramach tej ścieżki odbędzie się szkoła letnia, podczas której uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę na temat animacji, diagnozy społeczności lokalnej, angażowania ludzi do działania oraz opracowywania projektów. Następnie będą mieli możliwość wykorzystania zdobytych umiejętności w ramach własnych działań (akcje lokalne) oraz w ramach konkursu minigrantów. Najbardziej aktywni uczestnicy szkoły będą mogli rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności podczas 4 staży w doświadczonych ukraińskich organizacjach oraz podczas szkolenia z komunikacji w środowisku lokalnym.

Druga ścieżka – partycypacyjna – obejmuje cykl szkoleń na temat form uczestnictwa obywateli w procesie decyzyjnym, a także indywidualną pracę uczestników, podczas której opracują oni pomysły na własne działania z zakresu udziału w procesie decyzyjnym. Stowarzyszenie udzieli wsparcia (finansowego oraz konsultacyjnego) 6 takim projektom wybranym na zasadzie konkursu.

Termin realizacji: czerwiec 2012 – kwiecień 2013.

Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. banner sf

oraz ze środków National Endowment for Democracy.      indeks