Zwiększenie dostępności do wody pitnej w rejonach wiejskich kirgiskiej części Kotliny Fergańskiej, 2011

[bscolumns class=”three_fifth lead-column”]

W marcu 2011 roku rozpoczęliśmy w Kirgistanie nowy projekt „Zwiększenie dostępności do wody pitnej w rejonach wiejskich kirgiskiej części Kotliny Fergańskiej”.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.  Bezpośrednimi celami projektu jest zwiększenie dostępu do wody pitnej mieszkańców 5 wiosek w obwodzie oszskim w Kirgistanie oraz podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie w zakresie użytkowania lokalnych zasobów wodnych.

Utrudniony dostęp do dobrej jakościowo wody pitnej, częste awarie i fatalny stan techniczny przestarzałych systemów wodnych wraz z niskim poziomem świadomości z zakresu użytkowania wody i niewielka znajomość podstaw higieny – wszystko to składa się na wyjątkowo trudne warunki życia dla mieszkańców Kirgistanu.

Dlatego też, w ramach tegorocznego projektu, nasze działania skierowane są do konkretnych wiosek obwodu oszskiego:

–  Gulcza
–  Kyzyl-Senir
–  Arawan
–  Mangyt
–  Tjuleiken

Gdzie wraz z naszym kirgiskim partnerem –  Centralnoazjatyckim Aliansem Wodnym, CAAW alians1będziemy prowadzili:

1) Działania techniczne polegające na remoncie sieci wodociągowych – wymiana rur, rurociągów ciśnieniowych i pomp ulicznych, remont rezerwuarów

2) Działania społeczne polegające na wsparciu lokalnych stowarzyszeń wodnych oraz na edukacji społeczności z zakresu zrównoważonego użytkowania lokalnych zasobów wodnych – wszystko w ramach Tygodni Wody, które odbędą się w każdej wiosce i będą obejmować:

  • lekcje w szkołach z zakresu tematyki wodnej,
  • konkursy rysunkowe dla uczniów na temat gospodarki wodnej
  • wycieczka po wodociągach w wiosce
  • zebrania członków komitetów wodnych
  • prezentacje projektu dla lokalnych władz ajyl okmotu oraz władz rejonowych;
  • akcje informacyjne wśród mieszkańców – dystrybucja materiałów nt. stowarzyszeń wodnych i sposobie funkcjonowania wiejskich systemów wodociągowych
  • Festiwale Wody czyli szkolne przedstawienia dla mieszkańców wioski, promujące tematykę wody

Mamy nadzieję, że przykładem lat poprzednich (Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz poprawy dostępu do wody od 2008 roku) tegoroczne nasze wysiłki ułatwią mieszkańcom południowego Kirgistanu dostęp do dobrej wody pitnej, a tym samym przyczynią się do wzrostu jakości ich życia.

polska_pomocProjekt jest finansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011

Zapraszamy do galerii zdjęć

[/bscolumns]

[bscolumns class=”two_fifth_last”] DZIAŁANIA PROJEKTOWE

  • DLACZEGO WODA? - Kirgistan – jeden z najbogatszych krajów w zasoby wodne, Kotlina Fergańska – najbardziej zielony i urodzajny region Azji Centralnej. Dlaczego zatem tu właśnie trzeba tak bardzo pracować nad dostępem do wody pitnej? Czy to nie absurd?
  • Działania techniczne dobiegają końca - Powoli kończymy okres prac technicznych w południowym Kirgistanie w 2011 r. Przeprowadzone remonty ułatwią mieszkańcom pięciu wiosek Kotliny Fergańskiej dostęp do czystej wody pitnej.
[/bscolumns]