Działania techniczne dobiegają końca

Powoli kończymy okres prac technicznych w południowym Kirgistanie w 2011 r. Przeprowadzone remonty ułatwią mieszkańcom pięciu wiosek Kotliny Fergańskiej dostęp do czystej wody pitnej.

Działania techniczne rozpoczęliśmy w kwietniu 2011 roku od przeprowadzenia przetargu na wykonanie prac remontowych. W jego wyniku, komisja organizacji Partnerskiej CAAW – Centralnoazjatyckiego Aliansu Wodnego wybrała 2 wykonawców prac:

 • AO „Alaj-Ajyl-Kurulusz”
 • prywatnego przedsiębiorcę – Abdumalika Numana

Wykonawcy Ci, pod ścisłym nadzorem CAAW oraz koordynatora EEDC, od maja do listopada  przeprowadzili szereg działań w zakresie remontu sieci wodociągowych w pięciu wioskach Kotliny Fergańskiej:

 • Mangyt (SOOPPW „Murok-Suu)

–          wymiana 18 m skorodowanego rurociągu ciśnieniowego na rury polietylenowe

–          remont rezerwuarów

–          wymiana oraz podwieszenie rury polietylenowej łączącej istniejące części wodociągu

–          wymiana 20 pomp ulicznych na nowe

–          remont studzienki rozprowadzającej wodę

–          wymiana 165 m skorodowanych i dziurawych rur na rury polietylenowe

 • Gulcza (SOOPPW „Gulcza Suu”)

–          wymiana zepsutej pompy w studni na nową

–          remont urządzenia bakteriobójczego sterylizującego wodę

–          wymiana żeliwnych zasuw w sieci rozprowadzającej wodę

–          wymiana 48 m. skorodowanego rurociągu ciśnieniowego na nowe rury stalowe

 • Kyzyl-Senir (SOOPPW „Kyzyl Senir Suu”)

–          wymiana 70 m skorodowanego rurociągu ciśnieniowego na polietylenowe rury

 • Tjuleiken (SOOPPW „Tolojkon Suu”)

–          wymiana 27 zepsutych pomp ulicznych na nowe

–          badania mocy ujęcia oraz stanu zanieczyszczenia/zachowania studni

–          oczyszczenie studni i filtra z osadów mułowych, kamieni oraz metalu i pełen zakres obserwacji klarowności wody – proces czyszczenia był powtarzany aż do skutku.

–          wymiana 18 m skorodowanego rurociągu na nowy polietylenowy rurociąg

 • Arawan (SOOPPW „Zilol Suu”)

–          pełne czyszczenie studni

–          stworzenie strefy sanitarnej wokół studni – otoczenie jej ogrodzeniem zabezpieczającym  przed postronnymi osobami oraz zwierzętami.

Według danych zebranych przez organizację partnerską CAAW – czas podawania wody mieszkańcom po wykonaniu remontów zmienił się w następujący sposób:

 • Gulcza z 2 do 6 godzin na dobę
 • Kyzyl-Senir z 3 do 5 godzin na dobę
 • Arawan z 4 do 6 godzin na dobę
 • Mangyt z 5 do 6 godzin na dobę
 • Tjuleiken z 4 do 6 godzin na dobę

Jak widać, prowadzone prace przyniosły mieszkańcom tych pięciu wiosek bardzo konkretne zmiany – chyba każdy wolałby mieć wodę częściej niż 2h na dobę, czyż nie?