Program medialny

Od początku swojej działalności Stowarzyszenie przykłada ogromną wagę do działań, których adresatami są media lokalne. U podstaw realizacji programu medialnego Stowarzyszenia leży przekonanie o roli prasy lokalnej jako jednego z istotnych narzędzi budowania społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym. Gazeta to zarówno płaszczyzna integracji lokalnych inicjatyw, jak również instrument wpływu na władze lokalne.

Stąd w projektach prasowych Stowarzyszenie zwraca uwagę na treść gazety i na jej lokalność tj. na to by informacja w niej zawarta dotyczyła miejscowego czytelnika, tematów dla niego aktualnych i bliskich, a nie wydarzeń ogólnokrajowych.

Niezależność gazety opiera się przede wszystkim na jej ekonomicznej samowystarczalności. Dlatego ważne jest dążenie wydawców do realizacji interesów ekonomicznych gazety, bez uzależniania się od władzy, partii politycznej czy sfery biznesu.

Funkcjonowanie niezależnej gazety musi opierać się na własnych dochodach, pochodzące ze sprzedaży i reklam. Wszelkie inne dochody uzależniają ją albo od tendencji politycznych albo od interesów finansowych.

Po sukcesie projektów realizowanych na terenie Białorusi, program medialny został rozszerzony o działania na rzecz lokalnych gazet na Ukrainie (od 2002 r.) oraz w regionie Azji Centralnej (od 2004 r.). W roku 2007 udało się rozpocząć działania w Mołdawii. Są one obecnie kontynuowane.